ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.6. - 30.6.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, výstava pri príležitosti
Svetového dňa životného prostredia
MsKS, Foyer