Parlamenti választások 2016

2016-os parlamenti választások eredményei

Szavazókörzetek száma: 10
Összes érvényes szavazat: 2766
Választójoggal rendelkezők száma: 7417
Résztvevők száma: 2824
Részvételi arány: 38 %

Mandátumok száma: Smer-SD 49, Sloboda a solidarita 21, OĽaNO 19, Slovenská národná strana 15, Ľudová strana - Naše Slovensko 14, Sme rodina - Boris Kollár 11, Most - Híd 11, #Sieť 10.

(forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal)

2016 – os parlamenti választások eredményei Nagykaposon - Excel dokumentum letöltése

Összefoglaló szavazati eredmények területi felosztás szerint

Zverejnenie adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Mesto Veľké Kapušany v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje informáciu o poštovej adrese a elektronickej adreseMesta Veľké Kapušany na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016.

Bővebben...

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v meste Veľké Kapušany

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určujeme volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v meste Veľké Kapušany, vyhlásených Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2015 Z.z. zo dňa 12. novembra 2015 :

 Čas konania volieb:
5. marec 2016 (sobota) od 7: 00 hod. do 22: 00 hod.

Bővebben...