Pohrebné služby

Temetkezési szolgáltatások

A temetkezés elrendezése
- eljárás elhalálozás esetében-


Haláleset következtében:

- otthoni elhalálozás - 
1. Orvost hívni, aki egy általános vizsgálat után kiállítja a hivatalos elhalálozási levelet. Ezt a hivatalos okiratot egy közeli hozzátartozónak ad át, aki eldönti hogyan tovább az elhúnytal és a temetéssel.
2. Felhívni a temetkezési szolgáltató, aki biztosít koporsót, halottas kocsit az elhunyt elszállításához, a holttest lemosását, kozmetikai igazítást és a holttest oltozékét ( azt az öltözéket, amelyben a testet majd eltemetik a halott családja biztosítja be).

3. a holttestnek legalább még 2 órán keresztül azon a helyen kell maradnia, ahol megállapították az elhalálozás helyét és legalább 48 óráig nem temethető el. Legkésőbb 8 óra múlva a halottat el kell szállítani az elhalálozás helyéről.


- korházban történő halálesetnél - 
1. A kórházi személyzet felveszi Önnel a kapcsolatot, és minden információt elmond, a halál beáltával kapcsolatban és hogy hova szállították át a holttestet. Amennyiben boncolást kell végezni az elhúnyton, akkor a patológiára szállítják a testet.
2. hívni a temetkezési szolgáltatást, amely biztosítja a koporsót tartozékokkal,

halottaskocsit a szállításhoz, tisztítást, kozmetikai szolgáltatást és ruházatot (ruhát, amiben eltemetik a halottat a hozzátartozóknak kell biztosítani). A temetkezési vállalkozót önnek kell kiválasztania, az orvosnak szigorúan tilos ajánlani azt.

Amennyiben ismeretlen okból húnyt el a személy, vagy fenn áll a gyanú hogy bűntény történt, akkor feltétlenül értesíteni kell a rendőrséget is. Ebben az esetben a holttest elszállítását és a temetkezési vállalkozó költségeit a rendőrség állja. Ebben az esetben csak a temetéssel járó költségeket kell biztosítania.

Ha az illető autóbalesetben, vagy öregek otthonában húnyt el, akkor minden lépés ugyan az, mintha korházban történt volna az elhalálozás. Felveszi önökkel a kapcsolatot a rendőrség, vagy az öreggondozó. Előfordulhat, hogy azonosításra hívják be önt. Ez a patológián történik. A többi ügyet már a temetkezésnél kell megoldani.

Ezután vegye fel a kapcsolatot a Nyilvántartó Hivatallal, azon a helyen, városban, ahol a haláleset történt (ne maz állandó lakhelyen!). Itt készül egy hivatalos irat az elhalálozásról, amelyért nem kell fizetni!

A Nyilvántartó Hivatalban szüksége lesz a következő dokumentumokra:
- az elhúnyt kivizsgálásáról szóló irat – az orvos állítja ki,
- az elhúnyt és a hozzátartozó személyi igazolványa,
- az elhúnyt születési bizonyítványa és házassági levele,
- halotti bizonyítvány, ha az elhúnyt férje/felesége már nem él.

A városi hivatalban be kell jelenteni a temetés időpontját.

Város vagy falu - polgári szertartás

Egyházi hivatal – az egyházi bejegyzéshez szükséges az eredeti halotti bizonyítvány. A halotti bizonyítványon lennie kell egy állami anyakönyvi és személyes megjelenés szükséges hozzá.

A temetkezési hely gondnokával, üzemeltetőjével kötelesek felvenni a kapcsolatot.
Az üzemeltető bebiztosítja a hűtőhelyiséget, a halottas ház további helyiségeit, a temetés ideje alatti szolgálatot, a sírhely ki és beásását és a koszorúk és virágok elhelyezését.

Annak joga, hogy a temetkezési hely használatba kerüljön, a temető üzemeltetője és annak bérlője közötti szerződés megkötésével lép érvénybe.

A temetés szervezője jogosult az államtól támogatást kérni a temetéshez. Ehhez szükséges egy kitöltött kérvény, amit a temetkezési szolgáltató igazol, amit a munkaügyi hivatal fizet ki az elhúnyt utolsó lakhelye alapján. Ennek összege:
79, 67 €.

Erre vonatkozó szabályzat:  131/2010 –es törvény a temetkezésről.

VZN č. 106 Nagykapos a temető üzemeltetéséről.

¹⁾ - § 116 Lakossági törvénykönyv
²⁾ - § 4, bek. (2), törvény 131/2010 a temetkezésről
³⁾ - §21, bek. (1), törvény 131/2010 a temetkezésről

Temetői szolgáltatások árjegyzéke – hatályba lépett 2011.02.01

Általános szerződési feltételek
1. Az árak érvényesek minden fogyasztó Funeral - cintorínkych munkák.
2. Az árak az éppen megszabott árjegyzékek alapján érvényesek a helyen ahol a temetkezés történik.
3. A munka megegyezésénél a vásárló, lakos részére a munkaadó köteles feltüntetni a szerződésen a dátumot, a megegyezett árat, és/vagy az összes többi információt, munkát, amiben a két fél megegyezett.
4. A munkadó felelős a munka zavartalan lefolyásáért az alatt az idő alatt, ami a szerződésbe foglaltatott. Az ügyfél a megegyezett összeget a munka elvégzése után max. 14-nappal köteles kifizetni.
5. A vállalkozó köteles tájékoztatni a nyilvánosságot megfelelő módon - mégpedig az érvényes árakról és a szállítási feltételekrő a Temetéssel - Temetői szolgáltatásokkal kapcsolatban. Azon a helyen ahol a szerződés megkotik, jol látható helyen kell lennie az árjegyzéknek.
6. A munkaadó köteles hivatalos papírokat kitölteni a munka elvégzésének bizonyítására. (Faktúra, esetleg pénztárgép nyugta).
7. Az árlista érvnyessége: Ez az árlista 2011.02.01 – től érvényes.

ÁRLISTA EURÓBAN


Temetkezési szolgáltatás
1. Sírásás nyáron  65,-
2. Standard sír ásása télen 85,-
3. Gyerek sír ásása nyáron 35,-
4. Gyerek sír ásása télen 50,-
5. Mélysír ásása nyár 80,-
6. Mélysír ásása tél 95,-

Sírhely és páros sírhely bérlete 10 évre.
1. Sírhely bérlete 20,-
2. Sírhely bérletének megújítása 16,-
3. Sírhely bérlete előre 20,-
4. Páros sírhely bérlete 37,-
5. Páros sírhely bérletének megújítása 30,-
6. Páros sírhely előbérlete 37,-
7. Gyereksírhely bérlete 10,-
8. Gyereksírhely előbérlete 8,-
9. Sírhely bérlet 40,-
10. Sírhely bérlet megújítása 32,-
11. Sírhely előbérlete 40,-
12. Egymás mellett fekvő sír bérlete 85,-
13. Egymás mellett fekvő sír bérletének megújítása 68,-
14. Egymás mellett fekvő sír bérlete előre 85,-
15. Úrnahely bérlete 33,-
16. Úrnahely bérletének megújítása 25,-
17. Szertartási helyiség bérlete a halottas házban 40,-
18. A hűtőhelyiség bérlete a halottas házban, minden megkezdett napra 24 hodín/ 8,-
19. A halottas ház hangtechnikai berendezésének bérlete 8,-
20. Haszongépjármű egész napos belépése 7,-