A város költségvetése

Schválený rozpočet mesta na rok 2016

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje schválený programový rozpočet Mesta Veľké Kapušany na rok 2016.
Dokument si môžete prečítať tu.


Mesto Veľké Kapušany zverejňuje schválenú úpravu programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany na rok 2016 k 29.06.2016.
Dokument si môžete stiahnuť tu pdf.
Mesto Veľké Kapušany zverejňuje schválenú úpravu programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany na rok 2016 k 27.10.2016.
Dokument si môžete prečítať tu.

Schválený rozpočet mesta na rok 2015

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje schválený programový rozpočet Mesta Veľké Kapušany na rok 2015.
Dokument si môžete prečítať tu.

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje úpravu rozpočtu Mesta Veľké Kapušany na rok 2015 k 30.06.2015. Dokument si môžete prečítať tu.

Schválený rozpočet mesta na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014-2016 si môžete stiahnuť tu.

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje vyhodnotenie rozpočtu za rok 2014 k 31.03.2014
Dokumenty si môžete stiahnuť tu.

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje schválená úprava rozpočtu za rok 2014 k 26.06.2014.
Dokumenty si môžete stihanuť tu.

Schválený rozpočet mesta na rok 2013

Celý rozpočet si môžete stihanuť tu.

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje schválená úprava rozpočtu za rok 2013 k 26.09.2013.
Dokumenty si môžete stihanuť tu.

Schválený rozpočet mesta na rok 2012

Celý rozpočet si môžete stiahnuť tu.

Programový rozpočet na roky 2012-2014 si môžete prečítať tu.

Plán rozpočtu MsÚ na roky 2012-2014 po pripomienkach.

Schválený rozpočet mesta na rok 2011

Celý rozpočet si môžete stiahnuť tu.

Schválený rozpočet mesta na rok 2010

Celý rozpočet si môžete stiahnuť tu.

Návrh úpravy rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2010

Schválený rozpočet mesta na rok 2009

Celý rozpočet si môžete stiahnuť tu.