Díszpolgárok

Ing. Vladimír Urban

(1946- )

Narodil sa 29. novembra 1946 vo Veľkých Kapušanoch, kde chodil do Základnej školy.  Patrí medzi najuznávanejších a najúspešnejších choreografov ľudového tanca na Slovensku. Spolupracuje s organizátorom festivalov a folklórnych podujatí. Ako choreograf a učiteľ pôsobil okrem domácej scény v Maďarsku, Nemecku, Číne.  Je tvorcom viac ako 140 tanečných choreografií a rôznych spevácko-tanečných inscenácii. Od roku 1987 je umeleckým vedúcim košického...

Bővebben...

MIKOLAY IMRE

(1927-      )

1927. június 16-án született Nagykaposon. Édesapja, Mikolay János a Nagykaposi Római Katolikus Népiskola kántor-tanítója volt, édesanyja az iskola tanítónője. A család 1943-ban Mikolajcsikról Mikolayra magyarosította nevét. A tanítói házaspárt nagy szeretet és tisztelet övezte.


Neveltetésére szülein kívül nagy hatással volt Mécs László, aki ebben az időben plébános volt Nagykaposon valamint anyai nagybátyja, a Dobóruszkán szolgálatot...

Bővebben...

Herczegh Melinda

(1941-      )

Herczegh Melinda 1941-ben született Budapesten. Tanulmányait szülővárosában végezte. Életét legnagyobb mértékben meghatározta házasságkötése Dr. Herczegh Géza nemzetközi jogtudóssal. Miközben férje saját szakterületének jelentős tudósa lett, nemzetközileg elismert jogász-professzor, addig felesége biztosította a nyugodt otthoni légkört ahhoz, hogy férje munkássága kiteljesedjék.

Házasságukból két gyermek született, akik édesapjuk nyomdokában haladva a jogi...

Bővebben...

Sponták György

1921-ben született a mai Ukrajna területén, Szerednye településen. Másfél éves korában családjával együtt áttelepült Nagykaposra. A polgári iskolát Ungváron végezte, majd középiskolai tanulmányait is itt folytatta magánúton. A második világháború miatt továbbtanulása megszakadt. A nagykaposi egészségügyi intézmény alapítói közé tartozott.

Már fiatalon ügyes technikus és feltaláló hírében állt. Kidolgozta és megvalósította a városi mozi fűtését, a teherszállítás megkönnyítésére megszerkesztett...

Bővebben...

Skultéty Csaba

1920. december 31-én született Nagykaposon. Az elemi iskolát helyben végezte, majd a késmárki német gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az ungvári Drugeth gimnáziumban érettségizett. A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, itt is doktorált 1944 májusában. Budapest ostroma alatt került orosz fogságba, ahonnan sikerült megszöknie. A belpolitika alakulása miatt külföldre távozott. A Sorbonne-on nemzetközi jogi diplomát szerzett. 1951 nyarán meghívták Münchenbe a létesítendő...

Bővebben...

Herczegh Géza Gábor

1928. október 17-én született Nagykaposon. Családi helyzete úgy alakult, hogy még gyermekkorában elkerült Nagykaposról. Kapcsolata a szülőfölddel soha sem szakadt meg. 1951-ben a Szegedi Tudományegyetem Jogi Karán szerzett diplomát. 1967 és 1990 között a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán adott elő, 1990-től három éven át a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja volt, 1993-tól 2003-ig az ENSz Nemzetközi Bíróságának tagja Hágában. A MTA rendes tagja. Számos jogi tárgyú könyvnek a...

Bővebben...

Géczi Lajos

1926. május 30-án született Mokcsakerészben. Fiatalemberként hurcolták el sok nagykaposival egyetemben „malenykij robotra", azaz orosz fogságba. Az ott elszenvedett évekről írta első könyvét a Civilek hadifigságban címmel. Hazatérése után a Pedagógiai Főiskolán magyar-orosz szakos diplomát szerzett. Nyugdíjba vonulásáig a nagykaposi gimnázium tanára volt. A hatvanas években ő volt az indítványozója annak, hogy Nagykaposon mintegy újjáéledt Erdélyi János szellemisége. Erdélyihez hasonlóan...

Bővebben...

Galgóczy János Tibor

1923. szeptember 18-án született Mokcsakerészben. A háború kitörése miatt a debreceni Gazdasági Akadémián megkezdett tanulmányait nem fejezte be. A háború után gazdálkodó lett, majd banktisztviselő. 1964 és 1973 között a nagykaposi Agrostav igazgatója, majd 1981-ig a nagykaposi EFSz elnöke volt. Kézügyessége már gyermekkorában megmutatkozott. Előbb csak saját kedvtelésére faragott, később már különböző ajándéktárgyakat készített. A hatvanas években fordult igazán a pásztorművészet felé. Előbb...

Bővebben...

Erdélyi Zsuzsanna

1921. január 10-én született Komáromban. Erdélyi János unokája. 1944-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-olasz-filozófia szakos diplomát szerzett, 1945-ben bölcsészetből doktorált. 1951-ben lett a Népművészeti Intézet külső munkatársa, 1953-ban a Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó népzenei kutatócsoport tudományos munkatársa, majd a MTA Néprajzi Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Folytatva Erdélyi János munkáját, néprajztudós lett, az archaikus népi imádságok...

Bővebben...

T. Erdélyi Ilona

1926. december 27-én született Komáromban. Erdélyi János unokája. Irodalomtörténész, egyetemi tanár, az Erdélyi Tár és Erdélyi János szellemi hagyatékának gondozója. Irodalomtörténeti kutatásainak fő területe a 19. századi magyar irodalom. 1950 és 1956 között a MTA Irodalomtörténeti Dokumentációs Központjának, 1989-ig a MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa. 1986-tól két éven át a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetében egyetemi docens. 1994-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára...

Bővebben...

Irena Braun

1927. augusztus 27-én született Nagykaposon. 1942-ben lett a Budapesti Székesfővárosi Iparrajziskola növendéke. Családjából egyedül élte túl a Holocaustot. 1964-ben az Eperjesi Pedagógiai Főiskolán matemetika - képzőművészet szakon tanári diplomát szerzett. 1975-ig a nagykaposi POH iskola pedagógusa volt. 1975-ben Kassára költözött. Jelenleg Izraelben él. 
Hosszabb-rövidebb ideig tanult az USA-ban és Nagy-Britanniában. Festményeit számtalan hazai és külföldi kiállításon bemutatták...

Bővebben...

Albert Sándor

1943. május 24-én született Nagykaposon. Alap- és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A Kassai Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát 1966-ban. 1990-ig a Kassai Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskola tanára, majd az intézmény igazagatója volt. 1990-ben a pedagógiai tudományok kandidátusa, 1997-ben habilitált pedagógiából. 1997 és 2004 között tanszékvezető a Kassai Műszaki Egyetem Mérnökpedagógiai Tanszékén. 2005-től a komáromi Selye János Egyetem rektora. 2002-ben a...

Bővebben...