Hírességek

Viktória Wagenhofferová – Szmutková

1927. május 31-én született Pácsonyban. Gyermekkorát és fiatalságának éveit Nagykaposon töltötte. Rajztanár és festőművész volt. 1957 és 1959 között Nagykaposon tanított. Képeiből több alkalommal nyilt kiállítás Nagykaposon.
2003-ban hunyt el Kassán.

Dr. Strausz József

Nagykaposon született. 1968. augusztus 21-én külföldre emigrált. Tanulmányait Edmontban folytatta. 1974-től a Northern Telecom kísérleti központjában dolgozott. 1981-ben munkatársaival megalapította a JDS Fitel vállalatot. Cége az Uniphase vállalat fúziója, valamint a kisebb konkurens cégek felvásárlása által lett az optikai szál előállításában a legnagyobb.
A kanadai Ottawában él. 2001-ben 150 millió dolláros évi bevételével az egyik legjobban kereső menedzser lett a világon.

Somló Sándor

1859. november 19-én született Nagykaposon, polgári neve mogyorósi és bánóczi Hlavathy Ödön. Színész, rendező, színműíró, költő, színigazgató. A drámairodalom legnagyobb alakajait játszotta el, Shakespeare-hősöket, legnagyobb alakítása Bánk bán és Ádám Az ember tragédiája c. drámából. Sok pályadíjas drámának és vígjátéknak szerzője. Műveit manapság már nem játsszák a színházakban. 1900-ban a budapesti Nemzeti Színház rendezője, 1902-től annak igazgatója, 1907-től a Színiakadémia igazgatója...

Bővebben...

Pándy Bertalan

1926. május 15-én született Pólyánban. Református lelkipásztor, egyházi író. Könyvei nagyobb részt megjelentek szlovák fordításban is. Maga is könyveket fordít német nyelvből.
Évek óta Nagykaposon él.

Mécs László

1895. január 17-én született Hernádszentistvánon. Premontrei plébános, költő, Nagykapos plébánosa 1920 és 1930 között. Igazi költővé a Nagykaposon eltelt évtizedben vált. Első kötete, a Hajnali harangszó 1923-ban jelent meg. Nagykaposon kis szellemi központ alakult ki körülötte. Gyakorta látogatták írók, újságírók, politikusok, látogatásaik intellektuálissá tették a zárt vidéki életet.
Emlékét Nagykaposon a római katolikus templom előtti téren, a Mécs László téren 1995-ben felállított mellszobra...

Bővebben...

Magda Sándor

1883. február 11-én született Iskében. Református lelkész, majd püspök és teológiai író volt. 1934-ben lett a nagykaposi gyülekezet lelkésze. Számtalan filozófiai, pedagógiai, egyházpolitikai értekezése jelent különböző folyóiratokban. Ungváron adták ki A magyar egyezményes filozófia c. könyvét.
1962-ben hunyt el Sárospatakon.

Fincicky Mihály

1842. szeptember 22-én született Ungcsepelyben, a mai Csepely utcában. Ügyvéd, műfordító, népköltési gyűjtő, 1891-től Ungvár polgármestere volt. Orosz írók munkáit ültette át magyar nyelvre. Jelentősek népköltészeti gyűjteményei, az 1870-ben napvilágot látott Magyar-orosz népdalok c. munkája.
1916-ban hunyt el.

Erdélyi János

Nagykapos leghíresebb és legismertebb szülötte, a reformkori magyar irodalom nagy alakja, költő, író, filozófus, kritikus, etnográfus, a filozófia professzora. 1814. április 1-jén született a ma közigazgatásilag Nagykaposhoz tartozó Kiskaposon. Szülőháza a római katolikus templom közelében állt, a mai Kiskaposi utcában. Jobbágy sorban élő család legfiatalabb gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesapja, Erdélyi Mihály is némi iskolát végezhetett, eszes és művelt embernek ismerték, sőt kis...

Bővebben...

Erdélyi András Endre

1905. május 2-án született Nagykaposon. Korán megmutatkozó rajztehetségére Mécs László figyelt fel, aki bátorította és éveken át atyai jó barátként egyengette útját. Szépen induló művészi pályáját durván derékba törte a második világháború. Festményeiből több alkalommal rendeztek kiállítást.
1993-ban hunyt el.

Robert Capa, Cornell Capa

1913. október 22-én született Budapesten. Eredeti neve Friedmann Endre. Édesanyja révén-,aki Nagykaposról származott - kötődik városunkhoz. A világ legnagyobb fotoriportereként tartják számon. Fényképezőgépével öt háborút örökített meg. Keveseknek sikerült az, ami Capának, ő tudta az érzelmeket és az indulatokat is ábrázolni képein.
1954. május 25-én tragikus körülmények között hunyt el.
Öccse Cornell Capa maga is kiváló fotoriporter volt, a New York-i féyképmúzeum emeritus igazgatója. Elhunyt...

Bővebben...

Apáti Miklós

Református lelkész, teológiai és filozófiai író, orvos. 1662-ben született Debrecenben. 1703-1718 között a mai Ung-vidék, később Bodrogköz területén működött református lelkészként. 1703-ban hívják Kaposra lelkésznek. 
Filozófiai témájú könyveit latin nyelven írja. Fennmaradt néhány magyar nyelven íródott levele, alkalmi verse, versfordítása, imádságai, prédikációi, elmélkedései töredékekben, amelyek egy részét a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában őrzik. Latin nyelvű saját...

Bővebben...