Parlamenti választások

Informácie o predčasných voľbách do NR SR 2012

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 10. marca 2012.

Voľby sa v tento deň konajú od 7.00 do 22.00 hod.

Dôležité informácie pre voličov

PDF | Vytlačiť | E-mail

V meste Veľké Kapušany na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú vytvorené nasledovné volebné okrsky a určené volebné miestnosti:

Volebný okrsok č. 1 - Denné centrum (bývalý Klub dôchodcov), Zelená č. 178/68
Do volebného okrsku sú zaradené nasledovné ulice: Agátová, Čepeľ, Družstevná, Kúpeľná, Mlynská, Muškátová, Nezábudková, Orgovánová, Ružová, Staničná, Tulipánová, Zelená.

Volebný okrsok č. 2 - Mestské kultúrne stredisko, Nám. I.Dobóa č. 119/2
Centrum I., Centrum II., P.O.H 58, Čičarovská, Hadabuda, J.A.Komenského, J. Dózsu, Ľ. Štúra, Malokapušianska, S. Petőfiho.

Volebný okrsok č. 3 - Materská škola I., Sídl. P.O.H. 1644/117
L.N.Tolstého č. 80, 81, 82, 84, 85, 914, 915, 916, 917.

Volebný okrsok č. 4 - Materská škola I., Sídl. P.O.H. 1644/117
P.O.H. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

Volebný okrsok č. 5 - Základná škola P.O.H. 1643/62
P.O.H. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51.

Volebný okrsok č. 6 - Základná škola P.O.H. 1643/62
P.O.H. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 74.

Volebný okrsok č. 7 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Kráľa 888/25
P.O.H. 16, 17, 18, 19, 20, 45, 46, 47, J. Kráľa, Vinohradská, Vojanská.

Volebný okrsok č. 8 - Kultúrny dom, Veškovská č. 17/77
Veškovská

Volebný okrsok č. 9 - Turistické informačné centrum, Hlavná 42
Bratislavská, Hlavná, J. Erdélyiho, Z. Fábryho, Záhradná.

Informácia pre voliča (priebeh a spôsob hlasovania...) 
Voľba poštou - volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia 
Voľba poštou - volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR
Žiadosť o voľbu poštou - ak volič má trvalý pobyt na území SR 
Žiadosť o voľbu poštou - ak volič nemá trvalý pobyt na území SR

 
 

Dôležité termíny

 Zaregistrované politické strany alebo koalície môžu do okrskových volebných komisií delegovať 1 člena a 1 náhradníka

Termín: do 15.1. 2012 (24.00 hod.)


• Podávanie žiadostí voličov o voľbu poštou, ktorí majú trvalý pobyt na území SR 
Termín: do 20.1. 2012

• Vydávanie voličských preukazov
Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Termín: od 9.2.2012 do 8.3.2012

• Doručenie voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov
Termín: do 14.2.2012

•Začiatok volebnej kampane
Termín: od 17.2.2012

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SK.

Fontos határidők

• Választásra bejegyzett politikai pártok és koalíciók 1 jelöltet és 1 póttagot delegálhatnak az egyes választókörzetekbe. 
Határidő: 2012. 1. 15. (éjfélig)

• Postai úton történő szavazás kérvényezése a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező szavazók részére.
Határidő: 2012. 1. 20.

• Választói igazolások kiadása
A választói igazolás kiadásáról szóló kérvényt a választópolgár személyesen, vagy meghatalmazott személy által juttatja el a községhez. 
Határidő: 2012. február 9. - március 8. között

• Jelöltek névsorának valamint a szavazás helyéről és idejéről szóló értesítés kiküldése. 
Határidő: 2012. február 14-ig

• A választási kampány kezdete
Határidő: 2012. február 17-től

Bővebb információt találnak a választásorkól a Szlovák Belügyminisztérium oldalán.

Fontos információ a választópolgárok részére

Nagykapos város területén a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra a következő választókörzetek és választóhelységek lettek kialakítva:

1. sz. választókörzet - Nappali Központ (egykori Nyugdíjas Klub), Zöldág utca 178/68
A választókörzetbe a következő utcák tartoznak: Akác, Csepely, Szövetkezeti, Fürdő, Malom, Muskátli, Nefelejcs, Orgona, Rózsa, Állomás, Tulipán, Zöldág.


2. sz. választókörzet - Városi Művelődési Központ, Dobó István tér 119/2
Centrum I. lakótelep, Centrum II. lakótelep, P.O.H 58, Csicseri utca, Hadabuda utca, Komensky utca, Dózsa György utca, Štúr utca, Petőfi Sándor utca, Kiskaposi, utca.


3. sz. választókörzet - I. sz. Óvoda, P.O.H. lakótelep 644/117
L.N.Tolsztoj lakótelep


4. sz. választókörzet - I. sz. Óvoda, P.O.H. lakótelep 644/117
Hviezdoslav lakótelep 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 számú lakótömbjei.


5. sz. választókörzet - P.O.H. Általános Iskola, P.O.H. lakótelep 1643/62
Hviezdoslav lakótelep 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51 számú lakótömbjei.


6. sz. választókörzet - P.O.H. Általános Iskola, P.O.H. lakótelep 1643/62
Hviezdoslav lakótelep 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 74 számú lakótömbjei.


7. sz. választókörzet - Szakközépiskola, J.Kráľa 888/25
Hviezdoslav lakótelep 16, 17, 18, 19, 20, 45, 46, 47 számú lakótömbjei, Janko Kráľ utca, Szőlőskert utca, Vajáni utca.


8. sz. választókörzet - Kultúrház, Veskóc. 17/77
Veskóci utca


9. sz. választókörzet - Turistikai Információs Központ, Fő utca 42
Pozsonyi utca, Fő utca, Erdélyi János utca, Fábry Zoltán utca, Füveskert utca

• Információ a választópolgárok részére (a szavazás folyamatáról és módjáról...) 
• Postai úton történő szavazás - a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező, de a szavazások ideje alatt más helyen tartózkodó szavazór esetén követendő eljárás 
• Postai úton történő szavazás - a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel nem rendelkező szavazó esetén követendő eljárás
• Kérvény postai úton történő szavazásra - a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező szavazó részére 
• Kérvény postai úton történő szavazásra - a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel nem rendelkező szavazó részére