A város számokban

Közművek

Nagykapost ivóvízzel a bodrogközi vízhálózatból látják el, a vízvezeték hossza 19 500 m. A városban húzódó gázvezetékek hossza 23,95 km. Csatornahálózata 1 600 m. A szennyvíz négy gyűjtőn át jut a város dél-nyugati részén lévő tisztítóba. A szennyvíz elvezetés gondjainak megoldása része a „ Dél-kelet Zemplén ivóvízzel való ellátása és csatornázása“ projektnek. A helyi úthálózat hossza 14,3 km.

Lakosság

A városban állandó lakhellyel rendelkezik:

a 2001-es népszámlálási adatok alapján a 2011-es népszámlálási adatok alapján
9 760 személy 9 406 személy

A lakosság nemzetiség szerinti megoszlása:

  2001 2011
szlovák 3504 2844
magyar 5553 5604
roma 420 116
ukrán 88 72
cseh 49 35
ruszin 2 6
német 2 0
egyéb 7 13
ismeretlen 135 716

Földrajzi elhelyezkedése

Nagykapos a kelet-szlovákiai síkságon fekszik, az Ung, Latorca és Laborc folyók közt. Az Ung-vidék központja. Alapterülete 29,61 km2, tengerszínt feletti magassága 110 m. Legmagasabb pontja a Janko Kráľ utca, tengerszínt feletti magassága 115 m, legalacsonyabb pontja az egykori téglagyár melletti tó, 100,3 m. A város északi része az Ung folyó hordaléktalajára épült. Délről magába foglalja a Latorca folyó védett területének egy részét, amelynek középpontját 1993-ban nemzetközileg is védett területté nyilvánítottak. Erdejében megtalálhatók a ma már ritkán előforduló értékes növények és állatok.
A várostól 5 km távolságban terül el az Ortó természetvédelmi területe, amely jellegzetes holtága az Ung folyónak. Az Ortót többé-kevésbé minden oldaláról mezőgazdasági terület övezi, elzárva a folyó vízzel való táplálásának lehetőségétől. Élővilága megőrizte az értékes vízi növényeket és állatokat.