Hozzájárulások kérvényei

Támogatásra benyújtott kérelem

Nagykapos Város a 131/2015 sz. Nagykapos Város költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételeiről szóló városi rendelet értelmében felhívást tesz közzé:

Nagykapos Város költségvetéséből nyújtott 2018-as évre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás kérvényezéséről szóló 1/2017 sz. Felhívást.

Kik pályázhatnak:
Jogi és magánszemélyek- vállalkozók, akik a város területén lévő székhellyel vagy állandó lakcímmel rendelkeznek, illetve a város területén üzleti tevékenységeket folytatnak, vagy a város lakóinak közösségi szolgáltatásokat nyújtanak.

Nem támogatható kiadások:
1. Tiszteletdíjak, a pályázat szervezőinek díjazásai vagy bérei és járulékai
2. Alkohol és dohányáru vásárlása
3. Az előző év fizetett költségeinek megtérítése
4. Hitelek és kamatainak törlesztéséhez

Pályázat benyújtási határidő:
Nagykapos Város költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás kérelmét 2017. november 15.-ig 17:00 óráig a nagykaposi Városi Hivatal iktatóosztályán lehet benyújtani.

Levelezési cím:
Mestský úrad
Sídl. L.N. Tolstého č. 1
079 01 Veľké Kapušany

Kapcsolat: tel. sz. +421 566382562

A támogatás formája:
A nyújtott segítség támogatás formájú (vissza nem térítendő támogatás).
A támogatás a 131/2015 sz. Nagykapos Város költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételeiről szóló városi rendelet értelmében került jóváhagyásra.
A jóváhagyott kérelmek listája a hivatalos Nagykapos Város hivatalos weboldalán lesz közzétéve.
A nyertes pályázó Nagykapos Várossal írásos szerződést köt, amelyben a Nagykapos Város költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulásról szóló városi rendelet értelmében megállapodásra került a támogatás feltételeinek igazolása és a költségek kiszámlázása.

Útmutató a támogatás kérvényének kidolgozásához és benyújtásához:
Nagykapos Város költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás kérvényét a pénzügyi hozzájárulás feltételeiről szóló 131/2015 sz. városi rendelet 1. sz. melléklete alapján szükséges kidolgozni.

A kérelem kidolgozására vonatkozó előírások:
a) x-el jelölni melyik bizottság felé nyújtja be kérelmét
    1) Oktatásért, Kultúráért és Ifjúságért Bizottság – a pályázat megvalósítási helye Szlovákia területén belül realizálódik
     2) Határon Átnyúló Együttműködés Bizottság – a pályázat megvalósítási helye külföldön realizálódik
b) a kérelmező pontos címét
c) a kérelmező pénzügyi intézményét és számlaszámát, amelyre a támogatás megérkezik és kimutatható, amennyiben pozitív elbírálást kap a kérvény
d) a támogatás célja, időpontja és helye ahol megvalósul
e) a támogatás összegét
f) a meghatalmazott személy nevét
g) a saját tőkéjük összegét
h) csak az a kérelmező kérvényezheti a támogatást, akinek minden ügye rendezve van Nagykapos városával
i) amennyiben valamelyik kérelmező, az előző években, nem teljesített valamilyen pontot az odaítélt szerződésében, abban az esetben ez a személy nem jogosult támogatásra

Egy kérelmező egy évben csak egyszer adhat be kérelmet támogatásra

A mellékletben további információkat, valamint a pályázathoz és a pénzügyi elszámoláshoz talál linket:

1. melléklet:   - docŽiadosť o finančný príspevok29.5 KB (Forma nyomtatvány)
2. melléklet: 
– 
rtfFinančné vyúčtovanie príspevkov 309.39 KB (Pályázati elszámolás)

A csatolt dokumentumok szlovák nyelvűek!