Önkormányzati választások 2014

Információk a községi önkormányzati szervek választásának idelyéről és helyéről

Nagykapos Város a Tt.346/1990 számú törvénye a községi önkormányzatok szerveinek megválasztásáról és későbbi módosításairól szóló törvény 10§ 2. bekezdése értelmében a községi önkormányzati szervek választására, amely 2014. november 15-én valósul meg Nagykapos Város területén a következő választókörzetek és választóhelységek lettek kialakítva:

Bővebben...

Tájékoztató a választópolgár számára

A szavazás előtt a választópolgár köteles igazolni személyazonos-ságát a személyazonosító igazolványának felmutatásával. Miután a választópolgár igazolta személyazonosságát és bejegyzésre került a választói névjegyzékbe, a szavazóköri választási bizottságtól a kö-zség vagy város hivatali bélyegzőlenyomatával ellátott üres boríté-kot és két szavazólapot kap. Egyet a község vagy város polgármes-terének megválasztására és egyet a községi vagy városi képviselő-testület tagjainak megválasztására. 

Bővebben...

Önkormányzati választások 2014

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke a Tt. 191/2014 határozatában kijelentette az Önkormányzati választásokat és meghatározta napját 2014. november 15-re (szombat).

1. Az önkormányzati választások időpontja: 2014. november 15.
2. A választások ideje: 7:00 – 20:00 óra

Jogalkotás

Bővebben...

A polgarmester munkaidejének meghatározása a 2014 – 2018-as választási időszakra

Nagykapos Város önkormányzata 2014.8.11-én a 327-es határozat és a Tt. 369/1990-es sz. törvénye a községi önkormányzatokról és későbbi módosításairól szóló törvény  11. § –ának 4. bekezdésének értelmében megszabta, hogy Nagykapos Város polgármestere a 2014 – 2018-as választási időszakban teljes munkaidőt fog bedtölteni

Értesítés

Nagykapos Város a  1990. évi 346. a községi önkormányzati szervek megválasztásáról szóló törvény és későbbi módosítási 16.§ (9) bekezdése alapján közzéteszi, hogy Nagykapo Város lakosainak száma 2014. 8. 12-én: 9332

A városi képviselők számáról illetve a választó körzetek helyéről kiadott közlemény a 2014 november 15-én megvalósuló önkormányzati választásokhoz

Nagykapos Város Önkormányzata a Tt.346/1990 számú törvénye a községi önkormányzatok szerveinek megválasztásáról és későbbi módosításairól szóló törvény értelmében 2014.8. 11-én a 328. számú határozatban megszabták, hogy Nagykapos Város Önkormányzata 12 tagból fog állni, akik egy választókörzetből lesznek megválasztva, amely az egész város területéről lett létrehozva.