Élelmiszersegély 2017/4

A Kassai Érsekség Segélyszervezete Nagykapos Várossal együttműködve 2017. november 15 és 16-án (kedd, szerda) 10:00 órától a Szolgáltatások Házában, Nagykapos Fő út 58. szám alatt élelmiszersegélyt fog osztani a Munkaügyi, Szociális, és Családügyi Hivatal által kiadott végleges jegyzéke alapján.
Az átvételhez hozzák magukkal a személyi igazolványt és biztosítsák be az elvitelt.
Az élelmiszercsomag 21 tartós élelmiszert tartalmaz, melynek súlya 13,5kg.

A támogatási kritériumokat az OP FEAD 2014-2016 operációs program határozza meg.
1. sz. intézkedés: Az élelmiszercsomag elsőszámú kedvezményezettjei:
1.) Olyan család eltartott gyerekkel/gyerekekkel, aki szociális segélyben részesül
2.) Olyan szociális segélyben részesülő személy, aki elérte a nyugdíjkorhatárt és nincs kereseti tevékenysége
3.) Olyan szociális segélyben részesülő személy, aki rokkantnyugdíjas (invalid) és nincs kereseti tevékenysége
4.) Olyan szociális segélyben részesülő súlyos fogyatékosságban élő személy, akinek nincs kereseti tevékenysége

A november 15-én 13 óráig és november 16-án 12 óráig osztott segélycsomagban részesülő kedvezményezettjeinek névsora végleges, további információt kaphatnak az alább helyszíneken:
- Városi Hivatal ügyfélszolgálati irodája
- Turisztikai Információs Központ
- Szolgáltatások Háza, földszínt jobb oldali bejárat

További információ az élelmiszeri segélyprogramról a Munkaügyi, Szociális és Családügy Hálózat weboldalán olvasható:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818
Elérhetőség: 0903 715 036, Rebres Péter