POTRAVINOVÁ POMOC 2017/4

Dňa 15. a 16. novembra (streda, štvrtok) 2017 od 10:00 hod. v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú a základnú materiálnu pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.
Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci  boli stanovené operačným programom OP FEAD, Opatrenie č.1. Konečným príjemcom  potravinových balíčkov je primárne:

1)  rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2)  príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3)  príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4)  príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť
Konečným príjemcom hygienických balíčkov je primárne:
1)  rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN

 Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 15.11.2017 do 13:00 a 16. 11.2017 do 12:00 súkonečné a je možné sa o pomoci informovať
 - na prvom kontakte mestského úradu
 - v turistickom informačnom centre 
 - v Dome služieb, vchod sprava prízemie

Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818
Kontakt:  0903 715 036 , Peter Rebreš 

 23.elemiszersegely-segelyszervezethu