Voľby do NR SR

Dôležité termíny

• Zaregistrované politické strany alebo koalície môžu do okrskových volebných komisií delegovať 1 člena a 1 náhradníka

Termín: do 15.1. 2012 (24.00 hod.)


• Podávanie žiadostí voličov o voľbu poštou, ktorí majú trvalý pobyt na území SR
Termín: do 20.1. 2012

 

• Vydávanie voličských preukazov
Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Termín: od 9.2.2012 do 8.3.2012

 

• Doručenie voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov
Termín: do 14.2.2012

 

•Začiatok volebnej kampane
Termín: od 17.2.2012

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SK.

Dôležité informácie pre voličov

V meste Veľké Kapušany na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú vytvorené nasledovné volebné okrsky a určené volebné miestnosti:

 

Volebný okrsok č. 1 - Denné centrum (bývalý Klub dôchodcov), Zelená č. 178/68
Do volebného okrsku sú zaradené nasledovné ulice: Agátová, Čepeľ, Družstevná, Kúpeľná, Mlynská, Muškátová, Nezábudková, Orgovánová, Ružová, Staničná, Tulipánová, Zelená.

 

Volebný okrsok č. 2 - Mestské kultúrne stredisko, Nám. I.Dobóa č. 119/2
Centrum I., Centrum II., P.O.H 58, Čičarovská, Hadabuda, J.A.Komenského, J. Dózsu, Ľ. Štúra, Malokapušianska, S. Petőfiho.

 

Volebný okrsok č. 3 - Materská škola I., Sídl. P.O.H. 1644/117
L.N.Tolstého č. 80, 81, 82, 84, 85, 914, 915, 916, 917.

 

Volebný okrsok č. 4 - Materská škola I., Sídl. P.O.H. 1644/117
P.O.H. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

 

Volebný okrsok č. 5 - Základná škola P.O.H. 1643/62
P.O.H. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51.

 

Volebný okrsok č. 6 - Základná škola P.O.H. 1643/62
P.O.H. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 74.

 

Volebný okrsok č. 7 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Kráľa 888/25
P.O.H. 16, 17, 18, 19, 20, 45, 46, 47, J. Kráľa, Vinohradská, Vojanská.

 

Volebný okrsok č. 8 - Kultúrny dom, Veškovská č. 17/77
Veškovská

 

Volebný okrsok č. 9 - Turistické informačné centrum, Hlavná 42
Bratislavská, Hlavná, J. Erdélyiho, Z. Fábryho, Záhradná.

 

Informácia pre voliča (priebeh a spôsob hlasovania...)
Voľba poštou - volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Voľba poštou - volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR
Žiadosť o voľbu poštou - ak volič má trvalý pobyt na území SR
Žiadosť o voľbu poštou - ak volič nemá trvalý pobyt na území SR