Demjénné Kovács Erna

Demjénné Kovács Erna 1951. május 16-án tanítói családban született. Gyermekkori évei három községhez -Kaposvajkóchoz, Nagyszelmenchez, majd Dobóruszkához - kötődnek. Ezekben volt igazgató-tanító az édesapja, akit mindenhol nagy tisztelet övezett. A falu lakói gyakran jöttek hozzá segítségért, és ő mindig segített, mert úgy gondolta, a tanító lámpás. Az ő példája nyomán lett Erna néni is tanító, Nyíregyházán végezte el a Bessenyei György Tanárképző főiskolát magyar-orosz szakon, majd a Moszkvai Puskin Egyetemen folytatta posztgraduális tanulmányait. Közel harminc évig tanított a Nagykaposi Magyar Tanítási nyelvű Alapiskolán férjével Demjén Bélával, ma már nyugalmazott matematika és fizikaszakos pedagógussal együtt. Tanítói pályafutását megromlott egészségi állapotára való tekintettel fel kellett adnia. Ekkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy megírja a Nagykaposi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola fél évszázados történetét, amely2000-ben, a (cseh)szlovákiai magyar tannyelvű oktatás újraindulásának 50. évfordulója alkalmából meg is jelent A nagykaposi Erdélyi János Alapiskola emlékkönyve címmel. Munkássága során felkutatta Nagykapos jeles szülötteit. Így született meg 2007-ben a Jeles nagykaposiak című könyve. Majd2009-ben az Apáti Polgári Társulás gondozásában napvilágot látott következő publikációja Erdélyi János válogatott írásai címmel. A Csemadok megalakulásának 60. évfordulójára jelent meg A nagykaposi magyarság szolgálatában című könyve. Rendszeresen jelennek meg írásai a helyiCopus és a Kassai Figyelő c. lapokban, különböző kiadványokban, mint a Kazinczy Társaság Hírlevele vagy a Kárpátaljai Hírmondó. Ünnepeltük jelenleg sem tétlenkedik, hisz 2 év aprólékos munkája után lassan végső formát ölt a nagykaposi zsidóság történelmét feldolgozó könyve.
Írói tevékenységéért, valamint a városnak nyújtott jelentős segítségéért a város történetének felkutatása és bemutatása során a Városért Díjjal jutalmazták 2012-ben.