Lakáspolitika

Állandó lakhely az a hely, amit a polgár életvitelszerűen otthonául használ, rendszerint ez a hely ahol él a családja, szülei, lakása vagy munkahelye van.

A családtagokat vagy más személyeket, amelyek egy háztartásban élnek állandó lakcímre bejelentheti a család valamelyik tagja, vagy a velük közös háztartásban élő polgár, viszont köteles felmutatni a bejelentendők iratait.

A 15 évnél fiatalabb állampolgár valamint a gyanúság alá helyezett állampolgár állandó lakcímét törvényes képviselője, ill. gondozója köteles bejelenteni.

Azon polgároknak, akiknek a személyes lakcím bejelentése egészségügyi állapotuk miatt nehézségekbe ütközik, ezt a kötelességet az állatuk írásban felhatalmazott személy teljesítheti.

Állandó lakcím bejelentése

Mire is van szükségünk?

 • érvényes személyigazolvány, ha a polgár nem rendelkezik személyi igazolvánnyal lehetősége van felmutatni „ Személyigazolványról szóló bizonylatot” melyet a járási Rendőrség ad ki, abban az esetben ha lakos más városból jelentkezik be  további iratok felmutatása kötelező, melyek nem szerepelnek a személyi igazolványon (születési levél, házassági levél, válás esetében a válóper papírjait), külföldről való bejelentkezés  esetén fel kell mutatni az illető érvényes útlevelét, vagy igazolását a szlovák állampolgárságáról.
 • meghatalmazás esetén a meghatalmazásról szóló okirat
 • jogosultság a lakás vagy más helység használatáról

- bérleti szerződés – abban az esetben szükséges, amikor lakásbérlőről van szó
- tulajdonlevél – abban az esetben, ha családi ház, vagy lakás tulajdonosa
- albérleti szerződés – a felhasználó és a bérlő közötti megállapodás
- becsületbeli nyilatkozat – hitelesített aláírással melyben a családi ház vagy lakás tulajdonosa beleegyezését adja az érintett személy állandó lakhelyének bejelentésére

A felsorolt iratoknak, érvényesnek és hitelesítettnek kell lenniük. Nem lehetnek régebbiek 3 hónapnál.

Hozzá tartozó rendelet: Lakhely bejelentés a SZK-ban a lakossági listára: 253/1998 sz. törvény
Ügyintézés határideje: várásra
Eljárási illeték: díjmentes
Figyelmeztetés
Az állandó lakcím változás bejelentése után a lakos köteles új személyigazolvány kiadását kérvényezni a nagymihályi Járási Rendőrségen.


 

Városi bérlakás kiutálását kérvényezheti

Jogosult személy:

 • fizikai személy, aki már betöltötte a 18. életévét.
 • legalább 3 éve állandó lakcíme van Nagykapos város területén
 • nem tulajdonosa, bérlője Nagykapos területén lévő családi háznak, lakásnak illetve nem építkezik
 • megvannak a pénzügyi feltételei a lakás fenntartására
 • munkaviszonyból, vállalkozásból vagy más rendszeres jövedelemből származó bevétel igazolása
 • nincs kötelezettsége a város és azon társaságok, vállalatok felé, amelyben a városnak részesedése van az adott cégek társasági adó, illetékek és pénzügyi tartozásaikból kifolyólag a város irányában.
 • egyetért a személyes adatok feldolgozásával, tárolásával

Kérvény a városi bérlakás bérletének átruházására

A kérvényben a következő adatok feltüntetése szükséges:

 • vezetéknév és keresztnév, születési dátum, állandó lakcím, házszám
 • halotti anyakönyvi kivonat vagy a válási határozat (igazolt megegyezés az elvált féltől)  igazolás a lakhely megváltoztatásáról, közös háztartás megszünése, a közeli rokonok közös háztartásának iratai, bérlés átruházásának oka

Figyelmeztetés!!!
Ha a bérlő elhalálozik és ha a házastársak nem közösen bérelik a lakást,a lakás bérlői lehetnek a gyerekei, unkái, szülei testvérek, vő és a meny,akik egy háztartásban éltek vele halála napján és nincs saját lakásuk.

Bérlőkké válhatnak azok is, akik az elhunyttal közös háztartást vezetnek vagy rá voltak utalva az elhalálozó támogatására. Bérlőkből (közös bérlőkből) lesznek azok is, akik foglalkoztak a közös háztartásban élő elhalálozott bérlővel, etették, ha vele közös háztartásban éltek az elhalálozása előtt 3 évvel ezelőtt és nincs saját lakásuk. A rendelkezések abban az esetben is érvényesek, ha a bérlő elhagyja a közös háztartást. A rendelkezés nem érvényes a szolgálati lakásokra, különleges célokra fenntartott lakásokra és házakra.

Ügyintézés költségei: díjmentes
Ügyintéző: Bc. Beáta Pospíšilová
Nagykapos, Városi Hivatal, Szervezési és adminisztrációs osztály, I.emelet, ajtó száma-  3
Telefón: +421 56 6382631
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.