Anyakönyvi hivatal

Anyakönyvi hivatal

Az anyakönyvi hivatal szóbeli és írásbeli kérvényt is elfogad a kerületébe tartozó polgároktól, minden egyes anyakönyvi eseményt feldolgoz, evidál és kiad tekintett nélkül a polgár állandó lakcímére, melyhez az anyakönyvi esemény tartozik.

Főbb tevékenységei:

 • születés anyakönyvezése – születési levél kiadása
 • házasságkötési szándék bejelentése – házassági levél kiadása
 • halálozás anyakönyvezése – halotti anyakönyvi levél kiadása
 • anyakönyvi kivonat kiadása és az anyakönyvbe való betekintés
 • az egyéni anyakönyvbe való iratok  kezelése
 • az állampolgár személyes adataiban történő változás feldolgozása
 • vállás után a korábbi vezetéknév felvételéről szóló igazolás kiállítása

Az anyakönyvi hivatalban elintézésre kerül :

  1. aláírások hitelesítése
  2. fénymásolat hitelesítése
 • bűnügyi nyilvántartás

 

Születés anyakönyvezése

A gyermek születését a születés helye szerinti anyakönyvi hivatalba kell bejelenteni. Az anyakönyvezető beírja az újszülöttet az anyakönyvbe, kiállítja a szülési levelet és megírja a kérvényt az újszülöttnek járó juttatásra.

Ügyintézéshez szükséges iratok:

 

 1. 1.      ha a szülők házasok

egyik szülő mutatja fel:

 •          házassági levelet
 •          mindkét szülő érvényes személyigazolványát
 1. 2.      ha a szülők nincsenek összeházasodva

mindkét szülő jelenléte kötelező:

 •          érvényes személyigazolvány
 •          özvegy anya esetében az elhúnyt férj halotti bizonyítványát
 •          elvált anya esetében a jogerős válási végzést
 •          az anyakönyvi hivatalban kitöltik a házasság megkötéséről szóló kérvényt
 •          a kitöltött kérvényt az anyakönyvezető ellenőrzi, a két házasulandó jelenlétében, akik felmutatják  :
  •     mindkettőjük érvényes személyigazolványát, születési levelüket
  •     a közös kiskorú gyerekük születési levelét, valamint a menyasszony gyermekeit, melyeknél nem volt megállapítva az apaság
 •          jogerős  válási határozat
 •          halotti bizonyitvány
  •          az első pontban  leírt iratokat leadják az egyikük állandó lakhelyéhez tartozó anyakönyvi hivatalba. Ott az iratokat ellenőrzik és kiadják a házasságkötéshez szükséges engedélyt.
 •          születési levél
 •          házasságkötés jogosultságáról szóló igazolás
 •          iratok az állampolgárságról
 •          igazolás a lakhelyről
 •          személyi állapotról szólü igazolás
 •          elhunyt férj ill feleség halotti bizonyítványa, a megszünt házasság házassági levele, ha a megözvegyült idegen állampolgár
 •          jogerős válási határozat, ha az elvált fél idegen állampolgár
 •          iratok, amelyekkel igazolja  magát
 •          az elhunyt személyazonossági bizonyítvány, születési bizonyítvány, házasságkötésről szóló bizonyítvány

 

Házasság megkötése

Abban az esetben ha mindkét házasulandó fél szlovák állampolgár és állandó lakhelyük ugyanazon anyakönyvi hivatalhoz tartozik akkor:

2.Elváltak esetében

3.Özvegy esetében

4. ha egy nem felnőttkorú, de 16 évnél idősebb személy  szeretne házasságot kötni az első pontban felsorolt iratokon kívül, köteles felmutatni az érvényben lévő bírósági határozatot arról, hogy a bíróság engedélyezi a házasságkötést.

5. ha mindkét házasulandó fél Szlovák állampolgár, de állandó lakhelyük az anyakönyvi hivatal körzetén kívül van.  

6. ha a házasulandó pár közzül az egyik külföldi, legkésőbb 14 nappal a házaságkötés előtt köteles femutatni a következő iratokat, amelyek nem lehetnek régebbiek 6 hónapnál:

abban az esetben ha a külföldi hazánk állampolgára és az okiratok kölcsönös elfogadhatósága tárgyában nincs kétoldalú egyezményünk az illető országgal, akkor szükséges a benyújtandó okiratokra az ott működő szlovák külképviselet részéről történő konzuli felülhitelesítés. Az okmányokat hiteles szlovák fordításban kell benyújtani. / kivételt képez a cseh nyelven írott okmányok /

 • az állampolgárokra vonatkozó 1 pont
 • eljárási illeték 66 € kézpénzben

Szlovák Köztársaságban az idegen állampolgárral történő házasságkötésre való felkészülésnél szükséges az együttműködés az anyakönyvi hivatallal.

Az egyházi  szertartását történő házasságkötés kérvényezése abban az anyakönyvi hivatalban történik, ahová közigazgatásilag tartozik a templom, ahol a felek házasságot kívánnak kötni.  

Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa  podávajú na matričnom úrade  miestne príslušným podľa sídla kostola v ktorom manželstvo bude uzavreté

 

Elhalálozás

A halotti bizonyítványt az elhalálozás helye szerinti anyakönyvi hivatal adja ki.

Ügyintézéshez fontos iratok:

 • halottvizsgálati bizonyítvány - 3X

 

Az elhalálozást a hátramaradt hozzátartozó végzi el személyesen, legkésőbb 5 munkanap után, ahogy tudomást szerzett a halálozásról. Az elhalálozási papírt a rokonoknak adják ki és a kérvényt a temetési juttatásokhoz. A jutattáshoz való kérvényt az anyakönyvi hivatalban lehet kivenni.

 

 

Anyakönyvi kivonat kiadása és az anyakönyvbe való betekintés

Az anyakönyvi hivatal kivonatokat készít: pl. születési levél, házassági levél, valamint lehetőség van az anyakönyvbe való betekintésre és azokról való kiírásra

 •          azon személyeknek, akiket  ez a bejegyzés érint, esetleg családtagjaikat
 •          azon személyeknek, akiket ez a bejegyzés érint, esetleg családtagjaikat
 •          azon személyeknek akiknek jogerős bírósági határozatok igazolják, hogy az érintett  gyermek az ő személyes gondozásukra van bízva, vagy csak meghatározott időre van a gondozásukra bízva, esetleg bíróság  által kijelölt személy, aki ezt a gondozást végzi.

Kérvényezés módszere:

 •          személyesen az anyakönyvi hivatal irodájában, a kérvényező felmutatja  a személyigazolványát, vagy egyébb iratot, melyekből megállapítható a rokoni viszony az érintett és a kérelmező között
 •          írásban

 

Illeték : 5€ minden anyakönyvi kivonat példányáért.

Ha az anyakönyvi kivonat olyan idegen államban kerül felhasználásra, mely állammal a Szlovák Köztársaságnak nincs államközi egyezménye a hivatalos levelek kölcsönos elismeréséről, akkor ezen kivonat hitelesítése magasabb szinten történik.

 

Idegen országban szeretne házasságot kötni? – Fontos figyelmeztetés!!!!

2006.2.1-től érvényes 14/2006 sz. törvény, mely módosítja és kiegészíti a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 154/1994 sz. törvényét – ezen törvény alapján idegen állam nem ad ki a házasság megkötésének jogosultságáról szóló igazolást.

Szlovák Köztársaság polgára, aki idegen államban szeretne házasságot kötni az állandó lakhelyéhez illetékes, vagy az utolsó állandó lakhelye szerinti illetékes anyakönyvi hivatalban kérheti ezen igazolás kiadását.

A házasságkötés jogosúltságáról szóló igazolást helyettesíti az állandó lakhelyről  szóló igazolás, valamint az egyén ügyvéd előtt tett becsületbeli nyilatkozata a személyes állapotáról.

Fontos, hogy az állampolgárnak tudomása legyen arról, hogy ezt a nyilatkozatott az érintett országban elismerik-e.

 

Házasságot kötött, gyermek született, meghalt a rokona külföldön?

A szlovák állampolgárral idegen államban történő anyakönyvi eseményeket különleges anyakönyvben vezetik.

Ez a beírás a szlovák állam adott országában lévő külképviseleti intézmény közvetítésével történik, vagy az állandó lakhely szerinti illetékes anyakönyvi hivatal bejelentése alapján, vagy bármelyik anyakönyvi hivatal bejelentése alapján, ha az illetőnek soha nem volt állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén.

Kiskorú gyermek beírását a szülő kérvényezi.

FIGYELMEZTETÉS!!!!

Az anyakönybe való beírás, csak az említett intézményeken keresztül lehetséges, személyes kérelem alapján nem.

Ügyintézéshez szükséges iratok:

 

 1.       eredeti külföldi anyakönyvi kivonat (születési levél, házassági levél, halotti levél) hiteles szlovák fordításban kell benyújtani. Ez alól  kivételt képez a cseh nyelven írott okmányok.
 2.       az államilag kiadott anyakönyvi okiratok kölcsönös elfogadhatósága tárgyában nincs kétoldalú egyezményünk az illető országgal, akkor szükséges a benyújtandó okiratokra az ott működő szlovák külképviselet részéről történő konzuli felülhitelesítés.

 

Az előző vezetéknév visszavétele

Az elvált férj vagy  feleség, ki a házasságkötésnél a házastársa nevét vette fel a házasságkötést felbontó ítéletet követően 3 hónap után értesítheti az anyakönyvezetői irodát a válás utáni névmódosításról. Az anyakönyvi hivatal írásban igazolja, hogy e kérelmet tudomásul vették és megőrzi az új vezetéknév beírása a házassági könyvben.

 

Egyéb tevékenységek

 1.       Kérvény a bűntető nyilvántartásból való kivonat megbízására.

Figyelmeztetés!!!

Ez a fajta kérvény csak az anyakönyvi hivatalban van: nem egyezik a Járási Bíróság által kibocsátott nyomtatvánnyal, ami szintén ezt a fajta szolgáltatást nyújtja a lakosságnak.

 1.       Kivonat hitelesítése

           Ügyintézéshez szükséges iratok:

 •          eredeti kivonat
 •          másolat kivonata

            Ügyintézés díja:1,50 minden egyes oldalért

 1. 3.      Aláírások hitelesítése

      Hitelesítés várásra történik.

Szükséges iratok:

 •          azon személy személyigazolványa, akinek az aláírását kell hitelesíteni
 •          az irat, amelyen az aláírás hitelesítve lesz.

            Illeték: 0.50 € minden egyes aláírás hitelesítésért

 

 

Ügyintézés rendje

Hétfő – Szerda 7.30 – tól :16.00 - ig. ebédszünet 12.00 – től :12.30-ig.

Csütörtök: nestránkový deň

Péntek:  7.30 – tól  :12.00 -ig

Hivatalos felelőse: Zuzana Šipošová

Városháza Nagykapos, Anyakönyvi hivatal, I. emelet (17)                                     Telefón: 056 628 24 21

                                E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az anyakönyvi hivatalhoz tartozó helységek :Nagykapos, Kaposkelecsény, Mátyóc - Vajkóc, Csicser, Feketemező, Budaháza, Nagyszelmenc, Dobóruszka, Szirénfalva.