Čestní občania

Ing. Vladimír Urban

(1946- )

Narodil sa 29. novembra 1946 vo Veľkých Kapušanoch, kde chodil do Základnej školy.  Patrí medzi najuznávanejších a najúspešnejších choreografov ľudového tanca na Slovensku. Spolupracuje s organizátorom festivalov a folklórnych podujatí. Ako choreograf a učiteľ pôsobil okrem domácej scény v Maďarsku, Nemecku, Číne.  Je tvorcom viac ako 140 tanečných choreografií a rôznych spevácko-tanečných inscenácii. Od roku 1987 je umeleckým vedúcim košického...

Čítať ďalej...

MIKOLAY IMRE

(1927-      )

1927. június 16-án született Nagykaposon. Édesapja, Mikolay János a Nagykaposi Római Katolikus Népiskola kántor-tanítója volt, édesanyja az iskola tanítónője. A család 1943-ban Mikolajcsikról Mikolayra magyarosította nevét. A tanítói házaspárt nagy szeretet és tisztelet övezte.


Neveltetésére szülein kívül nagy hatással volt Mécs László, aki ebben az időben plébános volt Nagykaposon valamint anyai nagybátyja, a Dobóruszkán szolgálatot...

Čítať ďalej...

Herczegh Melinda

(1941-      )

Herczegh Melinda 1941-ben született Budapesten. Tanulmányait szülővárosában végezte. Életét legnagyobb mértékben meghatározta házasságkötése Dr. Herczegh Géza nemzetközi jogtudóssal. Miközben férje saját szakterületének jelentős tudósa lett, nemzetközileg elismert jogász-professzor, addig felesége biztosította a nyugodt otthoni légkört ahhoz, hogy férje munkássága kiteljesedjék.

Házasságukból két gyermek született, akik édesapjuk nyomdokában haladva a jogi...

Čítať ďalej...

Zoltán Nagy

(1940 - )

Narodil sa 7. júla 1940 vo Veľkých Kapušanoch. Tanečník, učiteľ tanca, baletný majster, zaslúžilý umelec. Je lektorom Akedémie muzických umení v Bratislave. Na javisku prezentoval najväčšie osobnosti baletnej literatúry. S rodinou žije v Bratislave.

Čítať ďalej...

Juraj Šponták

(1921 - 2009)

Narodil sa v roku 1921 na dnešnej Ukrajine, v malej dedinke Seredne. Mal rok a pol, keď sa ich rodina presťahovala do Veľkých Kapušian. Meštiansku školu navštevoval v Užhorode, neskôr individuálne študoval na SŠ strojárskej a obchodnej v Užhorode. Druhá svetová vojna mu bránila v pokračovaní ďalšieho štúdia. S tvorivou prácou začal už v mladom veku. Patril k zakladateľom ÚNZ vo Veľkých Kapušanoch. Bol šikovným technikom. Vyriešil aj zrealizoval teplovzdušné vykurovanie kina v...

Čítať ďalej...

Skultéty Csaba

(1920 - 2015)

Narodil sa v roku 1920 vo Veľkých Kapušanoch. Jeho krstným otcom bol známy básnik a kazateľ L. Mécs. Emigroval do Francúzska /Paríža/, kde ukončí štúdium Medzinárodného práva. Jeho tvorivosť vyvrcholí v r. 1951 - 1983, kedy pracuje ako politický komentátor a spravodajca v Mníchove pre rádio Slobodná Európa. Medzi r. 1985 - 1990 je predsedom hnutia "Pax Romana" v Maďarsku. Neskôr sa zaoberá problematikou menšín, publikuje a pracuje ako nezávislý spravodajca.

Čítať ďalej...

Herczeg Géza Gábor

(1928 - 2010 )

Narodil sa 27.10.1928 vo Veľkých Kapušanoch. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Maďarsku. Po ukončení štúdia sa venuje vzdelávacej a výskumnej práci v Budapešti. Potom na maďarských univerzitách prednáša dejiny diplomacie, dejiny práva OSN. Od roku 1990 do r. 1993 je členom Ústavného súdu, potom zástupcom predsedu. V roku 1993 sa stáva členom Medzinárodného súdu OSN v Hagu. Ako odborník Červeného kríža sa zúčastnil na mnohých konferenciách.
Vydal diela s tematikou...

Čítať ďalej...

Géczi Lajos

(1926 - 2008)

Narodil sa 30. mája 1926 v Križanoch. Ako mladý muž bol deportovaný s viacerými kapušančanmi na „malenkij robot", do ruského zajatia. Po rokoch utrpenia napísal svoju prvú knihu názvom Civilek hadifogságban (Civily v zajatí). Po návrate domov absolvoval maďarsko- ruskú fakultu na Univerzite Pedagógie. Do odchodu do dôchodku účinkoval ako učiteľ gymnázia vo Veľkých Kapušanoch. V šesťdesiatych rokoch on bol navrhovateľom oživenia duchovnosti Jánosa Erdélyiho. Podobne ako Erdélyi...

Čítať ďalej...

Galgóczy János Tibor

(1923 - 2006)

Rezbár, majster ľudového umenia a majster ľudovo-umeleckej výroby. Žil a tvoril vo Veľkých Kapušanoch. V roku 2002 sa odsťahoval do Košíc. Patrí medzi jedného z posledných predstaviteľov pastierskych tradícií z Užsko-zemplínskej oblasti. Najvýznamnejšie výstavy, na ktorých sa zúčastnil so svojimi kolekciami: Slovenské národné múzeum v Martine, Slovensko - Maďarské kultúrne múzeum v Bratislave, v Košiciach, v Prešove, viackrát v Maďarsku, v Srbsku a v USA. Jeho diela dodnes...

Čítať ďalej...

Erdélyi Zsuzsanna

(1921 - 2015)

Narodila sa 10. januára 1921 v Komárne, je vnučkou Jánosa Erdélyiho. V roku 1944 získala diplom na fakulte maďarčiny- taliančiny-filozofie na Univerzite Pázmány Péter, v roku 1945 dokončila doktorát na Filozofickej fakulte. V roku 1951 sa stala externou pracovníčkou ústavu ľudového umenia, v roku 1953 sa stala vedeckou spolupracovníčkou tímu výskumníkov ľudovej hudby patriace pod dozor Ministerstva Kultúry.

Nadväzovala na prácu Jána Erdélyiho ako etnografka, zaoberala sa...

Čítať ďalej...

T. Erdélyi Ilona

(1926 - )

Narodila sa 27. decembra 1926 v Komárne, je vnučkou Jánosa Erdélyiho. Je literárnou historičkou, profesorkou na univerzite, má na starostlivosti Knižnicu Erdélyiho a duchovný odkaz Jánosa Erdélyiho. Jej hlavnou oblasťou výskumu literárnych dejín je maďarská literatúra z 19. storočia. Od 1950 do 1956 je spolupracovníčkou Literárnohistorického Dokumentačného Centra Maďarskej Vedeckej Akadémie, do roku 1989 spolupracovníčka Literarnohistorickej Inštitúcie Maďarskej Vedeckej Akadémie...

Čítať ďalej...

Irena Braun

(1927 - )

Rodáčka z Veľkých Kapušian. Narodila sa v roku 1927. Jej talent a nadanie sa prejavilo už v detstve. Na odporúčanie riaditeľa užhorodskej školy, ktorú navštevovala ako dieťa, začala svoje štúdia v Budapešti. Jej sľubnú kariéru však prelomila II. svetová vojna. Zo svojej rodiny ostala len sama nažive. Po vojne musela znovu naučiť sa žiť a prekonať tragédiu straty svojich najmilších. Svoje štúdia dokončila v Prahe. V roku 1964 dokončila aj Pedagogickú vysokú školu v Prešove na odbore...

Čítať ďalej...

Albert Sándor

(1943 - )

Narodil sa 24. mája 1943 vo Veľkých Kapušanoch. Základnú a strednú školu absolvoval v rodnom meste. Diplom získal na Technickej Univerzite v Košiciach na Fakulte Strojárstva v roku 1966. Bol učiteľom Strednej Priemyselnej Školy s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach do roku 1990, neskôr aj jeho riaditeľom. V roku 1990 sa stál kandidátom pedagogických vied. Od 1997 do 2004 bol vedúcim katedry na fakulte inžinierskeho vzdelávania na Technickej Univerzite v Košiciach. Od roku 2005...

200