Známi ľudia

Apáti Miklós

Predstaviteľ uhorskej karteriánskej filozofie, zakladateľ uhorskej filozofie. Ako kazateľ pôsobil vo Veľkých Kapušanoch okolo r. 1730. Bol slávnym filozofom, dobrým teológom a nadobudol skúsenosti aj v medicíne. Vydal dve filozofické a dve teologické diela.

Čítať ďalej...

Robert Capa, Kornel Capa

Pre tých, čo sa s fotografiou už dlhšie a vážnejšie zaoberajú, meno Robert Capa zaiste nebude neznáme. Ako vojnový spravodajca - fotoreportér sa stal legendou už počas svojho života. Neberúc ohľad na svoju bezpečnosť, vrhal sa fotoaparátom do najväčších bojov v snahe zachytiť najdramatickejšie okamihy.

Narodil sa v Budapešti /1913/ a jeho pôvodné meno bol Endre Friedman. Dráhu fotoreportéra začínal v španielskej vojne. Potom fotografoval japonskú inváziu do Číny.

Čítať ďalej...

Erdélyi András Endre

(1905 - 1993)
Maliar. Narodil sa v Malých Kapušanoch. Bol učňom známeho maďarského maliara Aba-Novák Vilmos. Bol chudobný ale veľmi talentovaný. Jeho nadanie sledoval od raného detstva kňaz László Mécs a podporoval ho svojimi možnosťami. Vďake nemu sa dostal do Kecskemétskej Umeleckej dielne a po roku medzi učňov maliara Aba-Novák Vilmos. V 30-tich rokoch bol vystavovateľom v uznávaných galériách v Budapešti. II. svetová vojna však prelomil jeho kariéru. Bol povolaný na vojnu do Košíc odkiaľ z...

Čítať ďalej...

Erdélyi János

alt

Najvýznamnejšou osobnosťou Veľkých Kapušian je Erdélyi János, básnik, dramatik, filozof, estetik a etnograf.
Narodil sa 1. apríla 1814 v bývalej samostatnej obci Malé Kapušany. Jeho rodný dom stál v blízkosti rímskokatolíckeho kostola v dnešnej Malokapušianskej ulici. Erdélyi pochádzal z poddanskej rodiny a štúdiá mohol ukončiť iba vďaka tomu, že sa stal vychovávateľom.
Jeho pamiatku obyvatelia mesta verne zachovávali, ale po r. 1914 ako by na jeho ducha padol prach zabudnutia. Až na 150...

Čítať ďalej...

Fincicky Mihály

Narodil sa 22. septembra 1842 v Čepeli - teraz ulica Čepeľ, časť mesta Veľké Kapušany. Pôsobil ako advokát, prekladateľ, zberateľ ľudovej poézie, od roku 1891 bol primátorom mesta Užhorod. Prekladal práce ruských spisovateľov do maďarčiny. Významné sú jeho zbierky ľudovej poézie vydané v roku 1870 pod názvom Maďarské - ruské ľudovky. Zomrel v roku 1916.

Čítať ďalej...

Magda Sándor

Narodil sa 11. februára v Ižkovciach. Reformovaný farár, neskôr biskup a autor diel s teologickým zameraním. V roku 1934 sa stál farárom velkokapušianskej reformovanej spoločnosti. Mnoho jeho publikácie boli zverejnené v rozličných časopisoch v téme filozofie, pedagógie a cirkevnej politike. Jeho kniha s názvom Maďarská klasická filozofia bola vydaná v Užhorode. Zomrel v roku 1962 v Sárospataku.

Čítať ďalej...

Ladislav Mécs

Básnik, kazateľ. Pôsobil vo Veľkých Kapušanoch ako rímskokatolícky kňaz od júna 1920 do decembra 1929.
Svoje prvé básnické úspechy zožal práve v Kapušanoch a tu vytvoril aj najhodnotnejšiu časť svojho diela. Medzi najstaršími obyvateľmi Kapušian dodnes žijú pamätníci, ktorí si s láskou spomínajú na srdečného kňaza, úprimného priateľa detí a na jeho ochotu vždy pomôcť. Jeho pamiatku pripomína busta pred rímskokatolíckym kostolom.

Čítať ďalej...

Pándy Bertalan

Narodil sa 15. mája 1926. v Poľanoch. Reformovaný farár, cirkevný spisovateľ. Jeho knihy boli vydané aj v slovenskom jazyku. Aj on sám prekladá knihy z nemčiny. V poslednom období žije vo Veľkých Kapušanoch.

Čítať ďalej...

Alexander Somló

Vlastným menom Edmund Hlavatý, herec, dramatik. Narodil sa vo Veľkých Kapušanoch v roku 1859 a zomrel v r. 1916 v Budapešti.
Umelecké meno prijal pri zápise na divadelnú akadémiu, po jej absolvovaní sa stal plodným a aj úspešným dramatikom, víťazom viacerých umeleckých konkurzov. Jeho hry sa dnes už inscenujú zriedka.

Čítať ďalej...

Dr. Jozef Straus

Rodák z Veľkých Kapušian emigroval 21.08.1968. Študoval v Edmonte. Od r. 1974 pracoval vo výskumnom centre Northern Telecom.
V roku 1981 založil so spolupracovníkmi firmu JDS Fitel. Firma sa fúziou s Uniphase a kúpami menších konkurentov stala najväčšou v oblasti optických vlákien.
Dr. Straus žije v kanadskej Ottawe. V roku 2001 sa s príjmom 150 miliónov dolárov stal jedným z najlepšie zarábajúcich manažérov na svete.

Čítať ďalej...

Viktória Wagenhofferová – Szmutková

(1927 - 2003)
Učiteľka výtvarnej výchovy a maliarka. Pochádza z Veľkých Kapušian. Detské a mladé roky strávila v našom meste. V Kapušanoch sa vždy cítila ako doma aj po tom, čo sa odsťahovala do Košíc. Dlhé roky žila a tvorila v Košiciach, kde sa stala aj známou maliarkou. Rada prenášala na plátno milé košické uličky, krajinky a kvety. Výstavy mala v Košiciach, v Prešove, v Michalovciach, vo Veľkých Kapušanoch a v Maďarsku.

Čítať ďalej...