Komisie

Komisia športu

Predseda: Ferdinánd Kočiš

Členovia:
Ladislav Kaplár
Tibor Rebreš
Ervin Lukáč
Zoltán Szedlák
Róbert Jószay st.
Vladimír Jarábek

Zapisovateľ: Ing. Alexander Berta

Komisia cezhraničnej spolupráce

Predseda: Mgr. Gábor Mihók

Členovia:
Tibor Rebreš
MVDr. Dionýz Sipos 
Ing. Mikuláš Böszörményi
Ing. František Gajdoš
Bc. Anita Maková 
Mgr. Annamária Bálintová 

Zapisovateľka: Ing. Andrea Soltészová

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: JUDr. Ferenc Boczán

Členovia:
Ing. Attila Barkó
Attila Balogh, DIS.art.
Ján Vetrecin, ml.
Václav Koky
Ing. Monika Jakabová

Zapisovateľka: Ing. Agáta Gilányiová

Finančná komisia

Predseda: Ing. Monika Jakabová

Členovia:
JUDr. Ferenc Boczán
MVDr. Dionýz Sipos
Mgr. Gábor Mihók
Ing. Mária Pappová
Ing. Mikulás Böszörményi 
Ing. Ferenc Tóbiás

Zapisovateľka:  Ing. Gabriela Jakabová