Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu je  centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta.
Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách. Občania v týchto priestoroch nájdu všetky tlačivá, ktoré sú nutné na vybavovanie úradných záležitostí, formuláre žiadosti a rovnako pomoc pri ich vyplnení.

Ak nie je možné vybaviť všetky náležitosti v kancelárii prvého kontaktu, usmernia klienta na odborné pracovisko, ktoré zabezpečí kompletné vybavenie žiadosti.

Služby kancelárie prvého kontaktu:

 1. Informácie o službách MsÚ
  • usmernenie klienta
  • tlačivá pre dane a poplatky, pomoc pri ich vyplnení
 2. Pokladňa
  • príjem platieb
  • úhrada správnych poplatkov
  • úhrada miestnych poplatkov a daní

Kontakt:
Nájdete ju na prízemí objektu Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch, sídl. L.N. Tolstého č. 1.
Tel.č. +421 56 6382488

Otváracie hodiny
Pondelok 8.00  hod. -  16.00 hod.
Utorok 8.00  hod. - 16.00 hod.
Streda 8.00  hod. - 17.00 hod.
Štvrtok 8.00  hod. - 16.00 hod.
Piatok 8.00  hod. - 16.00 hod.
Pokladničné hodiny
Pondelok 8.00  hod. -  15.45 hod.
Utorok 8.00  hod. - 15.45 hod.
Streda 8.00  hod. - 16.45 hod.
Štvrtok 8.00  hod. - 15.45 hod.
Piatok 8.00  hod. - 11.45 hod.