Mestská polícia

msp logo

Kontakt: Mestská polícia Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
telefón: 056/ 638 31 28, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Organizovanie MsP

Náčelník: Gejza Brandič, náčelník MsP
Príslušníci MsP: Ján Géczi, Ladislav Tóbiás, Lóránt Világi, 
Ing. Jurík Miloš, Ing. Tóth Juraj, Pasztirák Štefan, Fedičová Gabriela,

Služby MsP:
pondelok - piatok: 06.00 - 14.00 hod., 14.00 - 22.00 hod.,

 

Čítať ďalej...

Základné úlohy

 1. Zabezpečovanie verejného poriadku v meste Veľké Kapušany,
 2. Ochrana majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím v spolupráci s miestnymi útvarmi Policajného zboru,
 3. Ochrana životného prostredia v meste,
 4. Dodržiavanie poriadku a čistoty v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 5. Vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora,
 6. Ukladanie a vyberanie pokút za priestupky v blokovom konaní,
 7. Oznamovanie príslušným orgánom prekročenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.

Uvedené úlohy sú súčasťou platného Zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. a tvoria rámcový okruh činností, podľa ktorých je mestská polícia vo všeobecnosti organizovaná. Doslovné znenie úloh je uvedené v § 3 predmetného zákona.

Oblasti prevencie kriminality

Mestská polícia vo Velkých Kapušanoch vykonáva svoju činnosť v oblasti prevencie kriminality hlavne nasledujúcimi spôsobmi:

 • svojou prítomnosťou medzi občanmi – pešia a motorizovaná hliadková služba
 • kontrola podozrivej činnosti, kontrola podozrivých osôb a pod.
 • preventívna činnosť v školách – prednášky a výchovná činnosť
 • stretnutia s občanmi mesta napr. na fórach
 • výmena informácii s príslušným oddelením miestneho PZ.

Polícia je samozrejme prítomná medzi občanmi pravidelne, svoju prácu v oblasti prevencie vykonávajú v rôznych, už známych formách.

Čítať ďalej...

Kamerový systém

Prvým dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení kamier je ich preventívny účinok -potenciálny páchateľ upustí od nekalých úmyslov, keď si je vedomý, že je monitorovaný a z trestného činu bude usvedčený. V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn operačného pracovníka. Záznam obrazu je účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej činnosti a pri operatívnom vyhľadávania páchateľa. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok mestskej polície, na kontrolu zákazov parkovania a podobne.

Od januára 2006 MsP má v prevádzke monitorovací kamerový systém mesta Veľkých Kapušian.
Aby nedošlo k zneužitiu kamerového systému, boli prijaté viaceré bezpečnostné opatrenia. Predovšetkým monitorovacie stredisko MsP je režimovým pracoviskom so zákazom vstupu nepovolaným osobám. Zamestnanci, ktorí tento systém obsluhujú, sú viazaní mlčanlivosťou a nežiaduci únik informácií má následok trestné stíhanie.

Čítať ďalej...

Preventívne aktivity zameraná na deti a mládež

Zvyšovanie morálneho vedomia a pocitu spoluzodpovednosti všetkých ľudí okolo nás je dôležitou úlohou. Práve preto treba toto vedomie vybudovať u detí a mladistvých, veď oni sú naša budúcnosť, vychovávame z nich budúcich občanov, členov spoločnosti.
Z jednej strany sa preventívna činnosť na tejto úrovni zameriava na zvýšenie právneho vedomia a informovanosti mládeže. Na druhej strane sa sústreďuje na zvýšenie bezpečnosti, ochranu mladých, aby sa nemohli stať obeťami práve oni. Zvláštnou časťou je prevencie drogových závislostí, ktorá, vzhľadom na štatistické údaje, ktoré vykazujú, že sa čoraz mladšia generácia môže prísť do styku s drogami, na svojej dôležitosti nič nestratila v poslednej dobe.
Táto prevencia vyžaduje úzku spoluprácu pedagógov materských, základných a stredných škôl, psychológov, lekárov, policajtov ale aj dobrovoľníkov. V rámci nej sa organizujú rôzne prednášky a besedy, súťaže, premietanie filmov nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

Čítať ďalej...