Primátor mesta Veľké Kapušany - Mgr. Peter Petrikán

peter petrikn_webre

Mgr. Peter PETRIKÁN

Dátum narodenia: 06.10.1971

Zamestnania:

  • ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, Pozícia: Triedny učiteľ 09/1994 – 06/2004
  • ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, Pozícia: Riaditeľ školy 07/2004 – 12/2006
  • Mestský úrad : Primátor 12/2006

Vzdelanie:

  • UPJŠ v Prešove Získaný titul: Mgr.Fakulta: Pedagogická, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
  • Gymnázium Veľké Kapušany, Odbor: Všeobecné vzdelanie


Koníčky a záľuby:

  • Šport, kultúra, cestovanie.