Územný plán

Územný plán je základnym dokumentom mesta Veľké Kapušany, podľa ktorého sa v zmysle stavebného zákona riadi rozvoj mesta a celá stavebná činnosť na jeho katastrálnom území.