Kontakt na pracovníkov MsÚ

Primátor mesta

Pracovná pozícia Meno E-mail Telefón
Primátor mesta Mgr. Peter Petrikán Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Tel.: + 421 - (0) 56 - 638 - 2562

Zástupca primátora mesta

Pracovná pozícia:  Meno:   E-mail: Telefón
 Zástupca primátora mesta  JUDr. Ferenc Boczán Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  +421 917 955 475

Kancelária prednostu mestského úradu

Pracovná pozícia: Meno: E-mail: Telefón / Fax:
Prednosta mestského úradu      

Referent podateľne a sekretariátu

Kancelárie prednostu MsÚ

Administratívny pracovník Kancelárie prednostu MsÚ

Erika Tutková

Ing. Gabriela Jakabová

JUDr. Judita Nagyová

  Tel.:+ 421 - (0) 56 - 638 - 2562
Fax: + 421 - (0) 56 - 638 - 2334

Správca Informačných a komunikačných technológií

 Ing. František Perhács


 tel. : + 421 917 928 571

Odbor organizačný, administratívny a sociálnych vecí

Pracovná pozíciia   Meno E-mail  Telefón 
 Vedúca odboru  Ing. Bc. Agáta Gilányiová  
 mob: +421 - 917 - 632 - 502

Referent pre sociálne záležitosti,
poplatok za komunálny odpad,
licencie na výherné automaty 

Ing. Milena Zálešáková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. +421 - (0)56 - 638 - 2631

Referent pre podnikateľstvo, nebytové priestory, mestské byty,

Zoltán Ščerbák

Mgr. Peter Repovský,PhD.

 

 

+421 - (0)56 - 638 - 3135

Referent –poplatok za komunálny odpad, hazardné hry

 Katarína Baloghová    +421 - (0)56 - 638 - 2631
 Referent evidencie obyvateľstva  p. Etela Semanová  

 +421 - (0)56 - 638 - 3145
mob: +421 -908 - 947 - 023

Matričný úrad

Pracovná pozícia:  Meno:  E-mail:   Telefón / Fax:
 pracovník  p. Zuzana Šipošová  
+ 421 - (0) - 56 - 628 - 2421,
mob: +421 - 918 - 68 -39 - 96

Spoločný školský úrad

 Pracovná pozícia: Meno:   E-mail: Telefón / Fax: 
Vedúci úradu  Ing. Gejza Dobos

 

+ 421 - (0) - 56 - 638 - 5126

Odbor ekonomický a finančný

 Pracovná pozíciia  Meno E-mail Telefón
Vedúca oboru Ing. Zuzana Gereová   + 421 - (0)56 - 638 - 2233
Referent evidencia miestnych daní Mariena Dančejová  
 +421 - (0)56 - 638 - 2847
Exekučný referát Katarína Kocsisová  
+421 - (0)56 - 638 - 2847
Referent účtovníctva Alexander Berta   +421 - (0)56 - 638 - 3136
Referent účtovníctva Erika Tokárová   +421 - (0)56 - 638 - 3136

Odbor projektového manažmentu

 Pracovná pozícia Meno E-mail Telefón
Projektová manažérka Ing. Andrea Soltészová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. +421 - (0)56 - 638 - 3561
mob.: +421 - 915-977-219
Projektová manažérka Mgr. Emese Móré Kopasz

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

+421 - (0)56 - 638 - 4317
mob:+421-917-632-501
Projektový manažér Štefan Fazekas   +421-(0)56 - 638 - 4317

Odbor výstavby, majetkoprávny, územného plánovania a životného prostredia

Pracovná pozícia Meno
E-mail
Telefón
Referent odboru výstavby Ing. Ján Horváth  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. +421 - (0)56 - 638 - 2367
mob.: +421-905-905-360
Ohlasovanie drobných stavieb a stavebných úprav Zoltán Ščerbák Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. +421 - (0)56 - 638 - 3135
Veci majetkoprávne Zoltán Zdibák Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. +421 - (0)56 - 638 - 3135
Životné prostredie Mgr. Peter Repovský, PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

+421 - (0)56 - 638 - 3135

Odbor technických a mestských služieb

Pracovná pozícia Meno E-mail Telefón
Vedúci odboru Ing. Ferdinánd Óváry Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. +421 - (0)915 -960-253

Spoločný stavebný úrad

Pracovná pozícia Meno E-mail Telefón
Vedúca úradu Ing. Agnesa Simonová    +421 - (0)56 - 628 - 2235
Referent stavebného úradu Ing. Katarína Bodnárová   +421 - (0)56 - 628 - 2235

Hlavný kontrolór

 Pracovná pozícia  Meno  E-mail   Telefón
 Hlavný kontrolór  Mgr. Anetta Kalaposová    mob: +421 -905-376-629