Vyznamenaní cenou mesta

Demjénné Kovács Erna

Narodila sa 16. mája 1951. Tri obce sa viažu k jej detstvu: Vakjovce, Veľké Slemence a Ruská. V týchto obciach slúžil jej otec, ako riaditeľ obecných škôl. Vydala sa po šľapajoch svojho otca a vyštudovala pedagogiku na vysokej škole v Nyíregyháza. Postgraduálne štúdium ukončila v Moskve. Pôsobila, ako učiteľka na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch. Zdravotný stav jej nedovolilo pôsobi5, ako učiteľka a6 do dôchodkového veku, preto po odchode z pracovného vzťahu...

Čítať ďalej...

Ján Strausz

Narodil sa 16. novembra 1942 v Berehove. Maturoval vo Veľkých Kapušanoch. V roku 1960 sa dostal z Kapušian do košického športového-futbalového-klubu Jednota, ale hral aj pre VSS Košice, Dukla Praha, Tatran Prešov. Od roku 1965 bol členom Československého mužstva. Bol najúspešnejším strelcom všetkých čias v Košiciach. Má veľmi dobrý vzťah k mestu, rád sa tu vracia a je stále ochotný pomáhať riešiť problémy Veľkých Kapušian ohľadom športu.
V roku 2008 mesto Veľké Kapušany mu udelil Cenu mesta.

Ferenc György

Narodil sa 6. apríla 1942 v obci Leles. Je nezávislým sochárom. Maturoval v košickej Priemyselnej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Bol zamestnancom Elektrárne Vojany, od roku 1998 je sochárom na vlastnej nohe. Jeho sochy môžeme nájsť vo veľkom počte tak vo Veľkých Kapušanoch ako aj v blízkom okolí. Jeho práce sa zúčastnili na viacerých výstavách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
V roku 2006 mesto Veľké Kapušany mu udelil Cenu mesta.