Programové dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Plán sa vzťahuje na roky 2010-2014 a má strednodobý charakter. Cieľom komunitného plánu je identifikovanie sociálnych problémov v našom meste a zvoliť si stratégiu ich riešenia. Dokument je výsledkom spolupráce mesta, jeho občanov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Dokument schválený MsZ dňa:  26.4.2012
Príloha: Komunitný plán sociálnych služieb

Čítať ďalej...