Národné semifinále otvoril pamätník rok Jánosa Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch

Dňa 1. apríla, na 200. výročie narodenia Jánosa Erdélyiho, bol vo Veľkých Kapušanoch XXIII. Súťaž Tompa Mihálya v kategóriach: Poézia a próza a Poézia v piesňach a Lyrických javísk, pre východnú národné semifinálového kola.

Do Rimavskej Soboti na finále postúpili:

I. kategória poézia: Hubka Rebeka (Základná škola a Gymnázium Sándora Máraiho, Košice)

Krištóf Áron (ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave)

I. kategória próza: Képeš Lóránt (Základná škola s vyuč. jaz. maď. - Buzica)

Brezo Ferenc (Základná škola s vyuč. jaz. maď. - Boťany)

II. kategória poézia: Davitko Oliver (Základná škola a Gymnázium Sándora Máraiho, Košice)

Urbán Csongor (Základná škola Jánoša Erdélyiho s vyuč. jaz. maďarským, Veľké Kapušany)

II. kategória próza: Illés Dávid (Základná škola a Gymnázium Sándora Máraiho, Košice)

Tóbiás Zsombor (Základná škola Jánoša Erdélyiho s vyuč. jaz. maďarským, Veľké Kapušany)

Mudi Réka Eszter (ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave)

III. kategória poézia: Grešo Noémi (Základná škola Buzice),

Kristóf Vivienn (ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave)

III. kategória próza: Bari Fatima (Gymnázium, Kráľovský Chlmec)

Matyi Dominika (Základná škola Dobóa Istvána s vyuč. jaz. maď , Veľké Slemence)

IV.kategória poézia: Dino Benjamin (Gymnázium, Kráľovský Chlmec)

Haraszthy Kitty (Gymnázium, Veľké Kapušany)

Nagy Emese (Gymnázium Sándora Máraiho, Košice)

IV.kategória próza: Vajner Csilla (Gymnázium Sándora Máraiho, Košice)

Illés Csenge (Gymnázium Sándora Máraiho, Košice)

Illés Péter (Gymnázium, Kráľovský Chlmec)

V. kategória poézia: Orlovsky Erszébet (Malé Trakany)

V. kategória próza: Orlovsky Erzsébet (Malé Trakany)

Demko András (Veľká Ida)

VI. kategória spievaná poézia: ENDORFIN (Rožňava)

CSAK (Veľké Kapušany)

Borsodi Zoltán és a Labyrynt (Rožňava)

VII. kategória lyrické javisko: KGSzT Lírai Színpada (Košice)

Sycorax (Kráľovský Chlmec)