KAPUŠIANSKE PERO 2014

Tak ako po uplynulé roky aj v tomto roku Mestské kultúrne stredisko vyhlásilo autorskú literárnu súťaž: Kapušianske pero.

     V poradí už XIII. ročník bol tematicky viazaný na naše mesto. Nie je to náhoda. V tomto roku si Veľké Kapušany pripomínajú 800. výročie prvej písomnej zmienky.

Ako bolo vidieť zo spracovaní, ktoré súťažiaci pripravili  a to tak v oblasti prózy ako aj poézie, téma ich oslovila. Pristupovali  konkrétne a s úsilím  a cieľom čo najlepšie tému zvládnuť.

     Spolu 37 prác dalo zabrať pri hodnoteniach.

Napokon sa predsa zrodili výsledky a po zrelých úvahách sa ohodnotili tieto práce týchto žiakov.

PRÓZA:

  1.       Barbara Balážová
  2.       Anna Sláviková
  3.       Veronika Sabolčáková
  4.       Mirka Csomósová
  5.       Viktória Mihóková
  6.       Ema Pápayová
  7.       Lenka Salakyová
  8.       Kevin Rebreš
  9.       Radoslav Hudáčok
  10.       Paulína Siváková

POÉZIA:

CENA RIADITEĽA:

Krištóf Moravčík

Jaroslav Dzuro

Vyhodnotenie sa uskutočnilo v MsKS šiesteho mája.

Bude snahou a úsilím  MsKS práce priblížiť širokej verejnosti, a to v rámci série aktivít 800. výročia  mesta, ktoré sa uskutočnia od konca augusta do konca septembra t.r.