Klub dôchodcov

Kontakt: Danyiová Magdalena

Tel.č.:

Klub dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch vznikol v roku 1975. Od roku 1986 má stále sídlo na ulici Zelenej č. 68. K dnešnému dňu združuje 317 členov.
Klubový život sa realizuje na samosprávnom základe na čele s predsedom Mgr. Ladislavom Pappom, ďalšími členmi samosprávy a vedúcou klubu dôchodcov p. Katarínou Szabovou. Medzi tradičné podujatia organizované klubom dôchodcov patrí posedenie pri jedličke pre osamelých členov klubu, spoločné jubilejné oslavy, posedenie pri príležitosti MDŽ, literárne popoludnia a výstava ručných prác. Klub zabezpečuje mnohé ďalšie aktivity, kultúrne programy, vystúpenia a organizuje zájazdy pre dôchodcov.
Seniorky a seniori majú otvorené dvere klubu každý pondelok, stredu a piatok od 13:30 hod.