Obecný parlament mladých Veľké Kapušany

Zástupcovia mladých zo škôl a mládeže mesta Veľké Kapušany od 9. októbra 2007 sa pravideľne stretáva každý utorok od 15:00 v Centre voľného času vo Veľkých Kapušanoch.

Ich cieľmi sú:

  1. rozvíjať participáciu mladých ľudí v meste na správe veci verejných
  2. posilňovať záujem mládeže byť aktívnymi občanmi a aktívne participovať na demokratických procesoch
  3. podporiť participáciu detí a mládeže v školských štruktúrach, aby si navykli pracovať v demokracii
  4. budovať vzájomnú dôveru medzi samosprávou a mladými ľuďmi
  5. podieľať sa na zlepšení prístupu mladých ľudí ku kvalitným informáciám
  6. zabezpečiť zlepšenie a spríjemnenie podmienok pre život, prácu, vzdelávanie a využívanie voľného času mladých ľudí v meste

Môžete ich nájsť aj na webovej stránke CVČ: www.cvcvkapusany.edu.sk/