Spevácky zbor LATORIČAN

latoricanKontakt: Mgr. Monika Olexová, predsedníčka OZ Latoričan
Tel.č.: 0905 604 294
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Mgr. Emília Šoganičová tel.č. 0908 695 009

Miešaný spevácky zbor Latoričan vznikol vo februári v r. 1996 a založila ho na podnet predsedu MO Matice Slovenskej Ing. Augustína Krištofčáka pani Mgr. Emília Cipková, vtedajšia riaditeľka ZUŠ vo Veľkých Kapušanoch. Ona znovu oživila slovenskú ľudovú pieseň v tomto jazykovo zmiešanom regióne. Členmi speváckeho zboru sa stali amatérski speváci, členovia Matice Slovenskej, ktorých spojila láska k spevu a k slovenským ľudovým piesňam. Názov Latoričan si členovia vybrali podľa rieky, ktorá tečie v blízkosti mesta. Počiatočný repertoár pozostával z už spomenutých ľudových piesni s dvojhlasnou úpravou, napr. V zahradôčke, Prečo si neprišiel, Lúčka zelená, Tancuj, tancuj, vykrúcaj, A ja taká čarná, Šumela horička, a iné. Prvé vystúpenie mal zbor v rámci osláv dňa matiek v r. 1996

V septembri 1996 sa umeleckou vedúcou zboru stala Ingrid Tóthová, ktorá od začiatku spolupracovala zo zborom ako korepetítorka a autorka úprav ľud. piesní a vedie zbor až do dnes. Repertoár sa rozšíril o ďalšie ľudové piesne, ktoré boli spracované trojhlasne a ktoré už nemali známky klasického folklóru. Vzorom takéhoto spracovania ľudových piesní boli Ciker, Suchoň, Moyzes, Bach a iní. Ľudové piesne s trojhlasnou úpravou, napr. Kolo nás, Štidiri, Anička mlynárová, Bodaj by Vás, Kysuca, Kysuca, Preletel sokol, Dunajská, Páslo dievča pávy, Dobrú noc, Pod horou a mnoho ďalších. Okrem ľudových piesní má zbor vo svojom repertoári aj piesne s vianočnou a cirkevnou tematikou. S nimi vystupuje na vianočných koncertoch v meste i v okolí. Najvýznamnejším podujatím bola prehliadka cirkevných piesní v ekumenickom kostole v Nacinej Vsi a prehliadky zborov pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda vo Veľkých Kapušanoch, v Kapušanoch pri Prešove, v Michalovciach, Pinkovciach a v Lekárovciach.

Týmito piesňami sa spevácky zbor každoročne predstavuje širokej verejnosti pri rôznych príležitostiach, na interných a verejných koncertoch doma v meste a v okolí Malčice, Slavkovce, Senné, Dúbravka, Pinkovce, Lekárovce, Pavlovce nad Uhom, Vysoká, Čierne Pole,Bunkovce, Cejkov a iné a v zahraničí Ukrajina - Užhorod, Svaľava, Maďarsko – Békešská Čaba, Élek, Srbsko – Nový Sad.

V roku 2004 zbor nahral svoj prvý a v roku 2013 druhý CD nosič. Občianské združenie Latoričan v r. 2006 za svoju činnosť a dobrú reprezentáciu mesta z rúk vtedajšieho primátora mesta PaedDr. Tibora Bodnára prevzalo ocenenie ,,Cenu Mesta Veľké Kapušany,,

K veľkému zlomu v zbore došlo v septembri 2002, keď sa zbor odčlenil od MO Matice slovenskej a vytvoril Občianské združenie Latoričan a stal sa samostatným subjektom.

Že tých 20 rokov súbor nelenil a usilovne pracoval svedčí množstvo nacvičených piesní, množstvo koncertov a vystúpení a veľa hodín strávených pri nácviku.

Cieľom všetkých členov zboru je svojim spevom potešovať svojich divákov a poslucháčov krásnymi slovenskými piesňami a celou svojou činnosťou naďalej prispievať k zachovávaniu slovenských piesni a ľudových tradícii v našom meste, ale aj v celom našom regióne.