Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie kraja  zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente  „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020“

Viac môžete prečítať tu.