„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“ – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie kraja zverejňuje  správu o hodnotení strategckého dokumentu a  návrh strategického dokumentu

Viac môžete prečítať tu.