Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja„

Viac môžete prečítať tu.