Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany na obdobie od 1.1.2017 do 30.06.2017

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany na obdobie od 1.1.2017 do 30.06.2017.
Plán si môžete stiahnuť tu.