Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi v Spišskej Novej Vesi

Vedenie Domu Charitas sv. Jozefa oznamuje obyvateľom mesta, že  v Dome Charitas sv.Jozefa, na adrese Wolkerova 41, Spišská Nová Ves sa nachádza Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi. Poskytujú sociálne služby prijímateľom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, a to pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb.