„Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“

 Oznamujeme občanom,  že od septembra 2011 funguje v budove kláštora monitorov v Levoči „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“. Poskytujeme pomoc závislým jednotlivcom ( alkoholikom, narkomanom, gemblerom a bezdomovcom ), ktorí sa nachádzajú v životnej situácii straty domova.
Útulok má kapacitu 40 – tich bezdomovcov, v súčasnosti má dom voľné kapacity pre mužov od 18 rokov. Forma sociálnej služby je celoročná s poskytovaním celodennej stravy.
Prezentácia útulku je na internetovej stránke: www.utulok.wz.sk

Bližšie informácie o možnosti umiestnenia je možné konzultovať na telefónnom čísle Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch  056 / 638 26 31.