Africký mor ošípaných

Mesto Veľké Kapušany na základe prijatých opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce z dôvodu, že oblasť okresu Michalovce východne od rieky Laborec a zároveň južne od medzinárodnej cesty E50 spadá do nárazníkovej zóny výskytu afrického moru ošípaných, upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných vymedzenej oblasti okresu Michalovce, aby pri zabíjačkách venovali dôraz na prehliadku ante a post mortem ( pred a po zabití ). 

V prípade podozrivých príznakov je potrebné ihneď informovať súkromného veterinárneho lekára a Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Michalovce.

Uvedené ochorenie má značnú schopnosť rýchleho šírenia, čo spôsobuje v chovoch ošípaných značné ekonomické straty.

O príznakoch ochorenia a o prevencii sa môžete viac dozvedieť tu.