Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany na obdobie od 1.7.2017 do 31.12.2017

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany na obdobie od 1.7.2017 do 31.12.2017.
Plán si môžete stiahnuť tu.