Uzávierka železničných priecestí

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti spoločnosť SUDOP Košice a.s. zverejňuje informáciu o dočasnom dopravnom značení pre uzávierku železničných priecestí (pri obci Drahňov), a následné obchádzkové trasy, ktoré sú nutné kvôli úplnej uzávierke úsekov ciest v mieste rekonštruovaných priecestí v rámci realizácie železničnej trate.

Plánuje sa uzávierka nasledujúcich priecestí:

Priecestie v žkm 17,560 na ceste III/3772 medzi obcami Drahňov a Stretavka (pri cintoríne v Drahňove). Toto priecestie bude uzatvorené v termíne 10.7.2017 – 12.7.2017.

Obchádzková trasa bude vedená nasledovne:

Drahňov → Vojany → Krišovská Liesková → Pavlovce nad Uhom → Stretava → Stretavka

(opačným smerom tou istou trasou)

Priecestie v žkm 18,440 na ceste III/3744 medzi obcami Drahňov a Budkovce. Toto priecestie bude uzatvorené v termíne 21.8.2017 – 25.8.2017.

Obchádzková trasa bude vedená nasledovne:

Stretavka → Drahňov → Veľké Raškovce → Malé Raškovce → Zemplínske Kopčany → Slavkovce → Budkovce

(opačným smerom tou istou trasou)

Upozorňujeme tiež na zmeny v cestovných poriadkoch liniek autobusovej dopravy zabezpečovanej spoločnosťou ARRIVA Michalovce ktoré prechádzajú danými priecestiami, v dôsledku nutnosti využitia obchádzkovej trasy.

Mapa na zorientovanie