Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, rastúcich v intraviláne mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, rastúcich v intraviláne mesta Veľké Kapušany

Bližšie informácie si môžete pozrieť  tu.