Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Mesto Veľké Kapušany na základe prijatých rozhodnutia Okresného Úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že TRAIN BUILDING TEAM, s.r.o., Tulipánová 19, 079 01 , Veľké Kapušany činnosť: Rozšírenie prevádzky na výkup železného šrotu a farebných kovov Veľké Kapušany sa nebude ďalej posudzovať.

Viac informácií môžete prečítať tu.