Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o finančný príspevok z komisie školstva, kultúry a mládeže a z Komisie pre cezhraničnej spolupráce

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občianskym združeniam, nadáciám, verejnoprospešným organizáciám, neinvestičným fondom a fyzickým osobám v meste Veľké Kapušany, že  žiadosti  o poskytnutie dotácie na rok 2018 môžu prekladať do 15. novembra 2017.

Bližšie informácie o poskytnutí finančného príspevku  nájdete tu.

partners-program