Prístup k informáciám

Žiadateľ môže žiadať o podanie informácie:

  • písomne prostredníctvom pošty,
  • písomne osobným podaním na sekretariáte primátora mesta,
  • ústne osobne u zamestnancov MsÚ,
  • ústne prostredníctvom telefónu u zamestnancov MsÚ,
  • ústne na záznamník,
  • písomne prostredníctvom faxu,
  • písomne prostredníctvom elektronickej pošty.