Na nahliadnutie priamo na sekretariáte sú sprístupnené:

  1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
  2. termíny rokovaní MsZ a program rokovania MsZ,
  3. uznesenia MsZ,
  4. termín a program rokovania komisií MsZ,
  5. zbierky zákonov,
  6. všeobecne záväzné nariadenia mesta Veľké Kapušany
  7. Štatút mesta