Za rok 2012

Č. obj. Popis objednaného plnenia Celková hodnota Č. zmluvy, ak objednávka súvisí so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Údaje o dodávateľovi Objednávku podpísal/a
Meno / Názov Adresa / Sídlo IČO Meno Funkcia
169/2012 Daňové priznanie k dani z nehn. FO - košieľka (formátA3)
Daňové priznanie k dani z nehn. PO - košieľka (formát A3)
Daň z pozemkov (formát A4)
Daň z bytov (formát A4)
Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel (formát A4)
Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely (formát A4)
Priznanie k dani za psa (formát A4)
Daň za predajné automaty (formát A4)
Daň za nevýherné hracie prístroje (formát A4)
Príloha k zníženiu dane (formát A4)
Potvrdenie o podaní daňového priznania (formát A4)
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehn. (formát A3)
192,50 €   26.11.2012 CONNECT     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
168/2012 Elektrická pec s nútenou cirkuláciou PCE-910 C pre ŠJ MŠ POH 1834,80 €   26.11.2012 GASTRO-GALAXI, s.r.o.     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
167/2012 V rámci projektu "Spoznaj sám seba" tričká s potlačou a zápisníky s potlačou 3740,26 €   21.11.2012 Peter Mihálik - MM PARTNERS PLUS     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
166/2012 Revízne a servisné práce v kotolni Mestský úrad 447,60 €   20.11.2012 Ladislav Treščák - servis plynových zariadení     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
165/2012 Dopravné značenie 197,28 €   19.11.2012 Plutko s.r.o.     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
164/2012 Salónky na vianočné posedenie pre osamelých dôchodcov s termínom dodania do 13.12.2012 480,00 €   19.11.2012 Varga Stanislav MISTA     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
163/2012 Koberec - HK 150,00 €   16.11.2012 Interier Invest s.r.o.     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
162/2012 Dopravané značenie 463,44 €   12.11.2012 Plutko s.r.o.     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
161/2012 Toaletný papier Katrin 89,28 €   12.11.2012 Kridla, s.r.o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
160/2012 Revízne a servisné práce v kotolni K2 372,00 €   7.11.2012 Ladislav Treščák - servis plynových zariadení     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
158/2012 Projektová dokumentácia na napojenie prístupovej komunikácie od obytného bloku Centrum II. na ul. Hadabuda vo Veľkých Kapušanoch 144,00 €   5.11.2012 Drahoslava Dankaninová     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
154/2012 Pevné poltopánky s odolnou podošvou 100,00 €   15.10.2012 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o.     Gyüre Ladislav náčelník MsP
153/2012 Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu časti kanalizácie na sídl. P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch 300,00 €   15.10.2012 STP a.s. Michalovce     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
152/2012 Trvalé dopravné značenie 779,76 €   8.10.2012 Plutko s.r.o.     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
151/2012 Kancelárske potreby pre MsÚ 4973,00 €   8.10.2012 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
150/2012 Tonery pre MsÚ 2405,11 €   8.10.2012 Kridla, s.r.o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
149/2012 Uzávierka roku 2012 na miestne dane, daň z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad 752,11 €   2.10.2012 Cora Geo, s.r.o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
147/2012 Posedenie na 23.10.2012 pre 55 osôb pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším a privítania jubilantov 400,00 €   1.10.2012 KORONA - Jolana Ujháziová     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
146/2012 Kancelársky nábytok Classic 145,32 €   26.9.2012 Alex kovový a školský nábytok     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
145/2012 Plastové nádoby na separovaný odpad 1100 l 2676,00 €   26.9.2012 KATIS s.r.o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
144/2012 Natieranie verejného osvetlenia v Meste Veľké Kapušany 2000,00 €   25.9.2012 Smutko Juraj maliarske a natieračské práce     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
143/2012 Dezinsekciu (hmyz, šváby, vši, blchy) v mestských bytoch na Čičarovskej ulici v blokoch č. 43, 44, 45, 46 1824,00 €   20.9.2012 LIVA MVDr. Rešo Rudolf     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
142/2012 Osadenie rekuperátora v Dome športu súp.č. 69 na sídl. P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch 998,40 €   19.9.2012 TIGRID s.r.o. Michalovce     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
141/2012 Oprava podlahy v Dome športu súp.č. 69 na sídl. P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch 3576,00 €   19.9.2012 TIGRID s.r.o. Michalovce     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
140/2012 Výbojka PHILIPS, zapaľovač ELT 946,20 €   19.9.2012 IN kom s.r.o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
139/2012 Strelivo do pištolí značky Luger pre MsP 70,00 €   19.9.2012 Lovšport-P, s.r.o.     Gyüre Ladislav náčelník MsP
138/2012 Mimoriadny odchyt psov 300,00 €   19.9.2012 FA HUNTER - Igor Tomko     Gyüre Ladislav náčelník MsP
137/2012 Sociálny pohreb pre neb. Michala Kállayho 194,50 €   13.9.2012 Rubikon MSL, s.r.o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
136/2012 Revízne a servisné práce v kotolni Centrum II. 684,00 €   10.9.2012 Ladislav Treščák - servis plynových zariadení     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
135/2012 Poplachový systém pre MsP 471,00 €   7.9.2012 Tóth Štefan - ELSEC     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
134/2012 Víno na reprezentačné účely 99,00 €   7.9.2012 Molnár Norbert - Centrum     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
133/2012 Prepracovanie PD na čiastočnú uzávierku štátnej cesty II/552 na 14. ročník Behu Kapušianskou pláňavou 60,00 €   30.8.2012 Drahoslava Dankaninová     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
132/2012 Energetické hodnotenie budovy Materskej školy na sídl.P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch z hľadiska spotreby tepla na vykurovanie. 600,00 €   28.8.2012 Archem s.r.o.     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
127/2012 Jazda na koni (2 koníky) a trampolína v čase od 15.00 do 19.00 hod. dňa 10.8.2012 v rámci podujatia Lečofestival 220,00 €   6.8.2012 Ing. Štefan Barančík     Zuzana Nagyová projektová manažérka
126/2012 Vystúpenie počas Lečofestivalu konaného dňa 10.8.2012 1223,00 €   3.8.2012 Art 68 muvészeti Kft.     Zuzana Nagyová projektová manažérka
124/2012 Guláš, Laci pečeň a klobása, studené misy pre 70 osôb, nealkoholické nápoje 1274,00 €   3.8.2012 Lengyel Csaba LENGY     Zuzana Nagyová projektová manažérka
123/2012 Vystúpenie Katky Koščovej a Prešovského Dixielandu na deň 10.8.2012 na 6.ročníku Letných slávností 860,00 €   3.8.2012 Katarína Pivovarová     Zuzana Nagyová projektová manažérka
122/2012 Gumolit šírky 4 m (MŠ POH) 1104,00 €   3.8.2012 Interier Invest s.r.o.     Mgr.Dančová Alena riaditeľka MŠ POH
121/2012 Výkopové práce pre verejné osvetlenie v mestskom parku vo Veľkých Kapušanoch 925,00 €   26.7.2012 Juhászová Natália     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
120/2012 Realizácia stavebných prác na zhotovenie únikového schodiska a prislúchajúce stavebné práce v MŠ 1 na sídl.POH vo Veľkých Kapušanoch podľa cenovej ponuky zo dňa 28.6.2012 v súlade s priloženým súpisom prác. 3440,48 €   26.7.2012 Tigrid s.r.o. Michalovce     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
119/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky pri bytovom dome Centrum II. vo Veľkých Kapušanoch 250,71 €   26.7.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
118/2012 Vývoz splaškov a prečistenie kanalizačnej prípojky na Čičarovskej ulici č.46 vo Veľkých Kapušanoch 411,39 €   26.7.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
117/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky a zvislého potrubia v bytovom dome č. 98 na ulici Z.Fábryho vo Veľkých Kapušanoch 99,46 €   26.7.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
116/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky a zvislého potrubia v bytovom dome č. 99 na ulici Z.Fábryho vo Veľkých Kapušanoch 99,46 €   26.7.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
115/2012 Mobilné WC na podujatie "Plážový volejbalový turnaj uskutočnený v dňoch 28. - 29.7.2012 70,00 €   26.7.2012 Ladislav Jakub - CSACSA        
114/2012 Kancelárske potreby pre MŠ POH do výšky 150 EUR. 150,00 €   23.7.2012 Ing.Ľudovít Paulina - MIPA     Mgr.Dančová Alena riaditeľka MŠ POH
113/2012 Školské potreby do 7.tried pre MŠ POH do výšky 250 EUR. 250,00 €   23.7.2012 Ing.Ľudovít Paulina - MIPA     Mgr.Dančová Alena riaditeľka MŠ POH
112/2012 Čistiace potreby pre MsÚ 144,70 €   23.7.2012 Kridla, s.r.o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
111/2012 Propagácia akcie (výroba reportáže) dňa 14.7.2012 150,00 €   13.7.2012 Regionálna rozvojová agentúra Šírava     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
110/2012 Stravu a občerstvenie pre priamych účastníkov podujatia (16 osôb) "Tvorivá dielňa hrnčiarstvo a drevorezba" v termíne júl - august 2012 podľa upresnenia dní 400,00 €   12.7.2012 Lengyel Csaba LENGY     Zuzana Nagyová projektová manažérka
109/2012 Propagácia podujatia "Tvorivá dielňa hrnčiarstvo a drevorezba" v termíne júl - august 2012, a to letáky, plagáty, pozvánky, tlačovinu 200,00 €   12.7.2012 SAVIL s.r.o.     Zuzana Nagyová projektová manažérka
108/2012 Materiál na podujatie "Tvorivá dielňa hrnčiarstvo a drevorezba" v termíne júl - august 2012 239,70 €   12.7.2012 ABC - creative art - Ing. Ctirad NIKLAS     Zuzana Nagyová projektová manažérka
107/2012 Tovar na podujatie "Tvorivá dielňa hrnčiarstvo a drevorezba" v termíne júl - august 2012 461,35 €   12.7.2012 Ing. Štefan Popély     Zuzana Nagyová projektová manažérka
106/2012 Hlina 40,00 €   11.7.2012 Ľubomír Lipai LIKESS     Zuzana Nagyová projektová manažérka
105/2012 Vytýčenie diaľkového a miestneho kábla na ul.Zoltána Fábryho a na sídl. P.O.H. pred MsÚ Veľké Kapušany 115,20 €   11.7.2012 Slovak Telekom     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
104/2012 Plagáty A3 na Letný prázdninový jarmok 56,00 €   11.7.2012 Marián Györky - MS print     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
103/2012 Javisko a ozvučenie na prehliadku folklórnych súborov konaného dňa 14.07.2012 800,00 €   11.7.2012 LIFTA - Želinský Jozef     Zuzana Nagyová projektová manažérka
102/2012 Pracovné okuliare, pracovné nohavice, tričko, pracovná obuv, montérkové nohavice, čierne nohavice, tričko čierne, montérková blúza, okuliare, okuliare expert, zásahová obuv 280,30 €   10.7.2012 Lovšport - P, s.r.o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
101/2012 Kombinovaná chladnička 179 L značky BEKO 239,00 €   4.7.2012 GLOBUS Baloghová Agáta     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
100/2012 Mačeta, nožnice pákové, nožnice na živý plot - teleskopické, kosa komplet, rukavice kožené, pílka nožovka 500 mm, zváracia kukla fibrová, nožnice malé 461,55 €   4.7.2012 Lovšport - P, s.r.o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
99/2012 Čistiace potreby pre MŠ LNT v celkovej hodnote 268,16 EUR podľa priloženého rozpisu 268,16 €   2.7.2012 Kridla, s.r.o.     Bc. Ildikó Jecková riaditeľka MŠ LNT
98/2012 Kúrenárske rúry 2 ks 125,28 €   2.7.2012 Kovex     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
97/2012 Betónový plotový stĺpik 2 ks, betónový plotový dielec 12 ks (OT) 220,00 €   29.6.2012 Juhászová Natália     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
96/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky na sídlisku P.O.H. č. 61 vo Veľkých Kapušanoch 188,53 €   29.6.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
95/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky na ul.Z.Fábryho č.98 161,64 €   29.6.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
94/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky na ul.Z.Fábryho č.96 161,64 €   29.6.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
93/2012 Inzerciu v denníku Michalovský Korzár - 1 strana formátu A3 na tému Prezentácie obce 486,00 €   26.6.2012 Petit Press, a.s.     Zuzana Nagyová projektová manažérka
92/2012 Analytické a programátorské práce na vypracovanie výpočtu predbežného plnenia rozpočtu v akcii Predbežné plnenie rozpočtu 306,76 €   25.6.2012 Cora Geo, s.r.o.     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
91/2012 Trofeje pre 1.,2.,3. miesto, medaily - I. a II. kategória, stuhy, individuálne trofeje 167,40 €   18.6.2012 Kaplárová Anita, Mgr.     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
90/2012 Projektová dokumentácia na demontáž 3 ks betónových stĺpov na sídl. P.O.H. pri bl. 59 a predajni QINTEL vo V.Kapušanoch a premiestnenie merača spotreby elektrickej energie s revíziou 200,00 €   18.6.2012 MOPÚR Baloghová Agáta     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
89/2012 Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby ZŠ P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch, pavilón SO07 - ZUŠ (OV) 4680,00 €   18.6.2012 STP a.s. Michalovce     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
88/2012 Mikrovlnná rúra SENCOR, rýchlovarná kanvica SENCOR, vysávač ZELMER 154,80 €   14.6.2012 GLOBUS Baloghová Agáta     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
86/2012 Vývoz splaškov na Čičarovskej ulici č.44 vo Veľkých Kapušanoch (MsB) 124,80 €   14.6.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
85/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky na MsÚ vo Veľkých Kapušanoch 98,06 €   14.6.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
84/2012 Dvojjazyčné (slovensko-maďarské) matričné tlačivá 0,00 €   14.6.2012 Tlačiareň MV SR     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
83/2012 Nákup tlačív pre výchovno-vzdelávací proces na šk. rok 2012/2013 pre MŠ POH 50,00 €   13.6.2012 ŠEVT     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
82/2012 Prečistenie kanalizácie, lapača tukov (MŠ POH) 250,00 €   8.6.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
81/2012 Obnova kvetinových záhonov pri soche Matka s dieťaťom (OT) 1202,29 €   8.6.2012 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
80/2012 Notebook do hodnoty 999 EUR 765,99 €   8.6.2012 NAY ELEKTRODOM     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
79/2012 Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v areáli a objekte Materskej školy LNT 0,00 €   8.6.2012 LIVA MVDr. Rešo Rudolf     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
78/2012 Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v areáli a objekte Materskej školy POH 0,00 €   8.6.2012 LIVA MVDr. Rešo Rudolf     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
77/2012 Vývoz splaškov na Čičarovskej ulici č. 45 vo Veľkých Kapušanoch 124,80 €   30.5.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
76/2012 Čistiace potreby, malý čierny riad, taniere a poháre - ŠJ MŠ 1 250,00 €   29.5.2012 Ing.Vincová Magdaléna - Trojuholník     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
75/2012 Oprava elektrickej rúry - ŠJ MŠ 1 100,00 €   29.5.2012 Elektroservis Valtim     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
74/2012 Čistiace potreby, malý čierny riad - ŠJ MŠ T 150,00 €   29.5.2012 Ing.Vincová Magdaléna - Trojuholník     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
73/2012 Oprava plynových sporákov - ŠJ MŠ T 100,00 €   29.5.2012 Ješo Róbert     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
72/2012 Poskytnutie pohrebných služieb pre sociálny prípad 250,00 €   28.5.2012 Ferama spol. s r. o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
71/2012 Stavebné úpravy jestvujúcej plynovej prípojky na Základnej škole J. Erdélyiho na ul. Komenského vo V.Kapušanoch podľa prílohy 3653,38 €   24.5.2012 PLYNROZ, a. s. Sobrance     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
70/2012 Náhradné diely na traktor Zetor podľa potreby 405,00 €   18.5.2012 AGROMIL združenie - Ing. Milada Michalková     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
69/2012 Výbojka PHILIPS SOX PRO 35 W BY22D, 55 W BY22D, ortuťová výbojka RVLX 80 W 923,80 €   16.5.2012 INKOM s. r. o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
68/2012 Obnova kvetinových záhonov pred Trojuholníkom na sídl.POH, skalky pred Vodojemom, pred Mestským úradom, pred Domom služieb a obnovu stojanových kvetináčov 0,00 €   16.5.2012 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
67/2012 Výmena oleja v služobnom aute MsP značky Škoda Fabia s EVČ MI 720BY 75,00 €   14.5.2012 A-MOBIL, s. r. o.     Gyüre Ladislav náčelník MsP
66/2012 Na Majáles v Košiciach konaného dňa 26.5.2012 - karafiáty, kytice 160,00 €   9.5.2012 KVETINÁRSTVO Denisa Lázárová     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
65/2012 Mulčovač EFGC 105, 195 a doprava 2 980,00 €   9.5.2012 AGAS - FHL, INTERNATIONAL GROUP, s.r.o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
64/2012 Natieranie verejného osvetlenia 2 000,00 €   9.5.2012 Smutko Juraj - maliarske a natieračské práce     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
63/2012 Sklenená výplň v objekte Domu služieb na ul. Hlavná 416/58, Veľké Kapušany 180,00 €   7.5.2012 Mgr. Jozef Balický - M.G.R.     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
62/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky na ul.Z.Fábryho č.98 157,44 €   4.5.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
61/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky Domu služieb 157,44 €   4.5.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
60/2012 Výsadbu kvetín pred JEDNOTOU, Katolickým kostolom a výsadbu kvetín do drevených črepníkov na Námestí I.Dobóa 0,00 €   4.5.2012 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
59/2012 Pri príležitosti Dňa matiek kvety pre Denné centrum vo V.Kapušanoch na deň 7.5.2012 40,00 €   2.5.2012 Ing. Šipošová Lívia     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
58/2012 Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie ceny nehnuteľnosti v k.ú. V.Kapušany - Budova Materskej školy MŠ II 200,00 €   27.4.2012 Ing. Calko Ján     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
57/2012 Samolepky "Zákaz vodenia psov" - MsP 60,00 €   27.4.2012 Ing.Ján Bálint INPANG-IMAGINE     Gyüre Ladislav náčelník MSP
56/2012 Sieťky na okná 65,12 €   27.4.2012 Feterik Ján     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
55/2012 Počítačová zostava 465,00 €   25.4.2012 SAVIL.s.r.o.     Ing. Soltészová Andrea projektová manažérka
54/2012 Rozširovací vodičský kurz zo skupiny B na skupinu T pre 2 pracovníkov 430,00 €   12.4.2012 Stredná odborná škola, Autoškola pri SOŠ     Mgr. Petrikán Peter primátor mesta
53/2012 Motyka veľká s násadou,sekera malá komplet,sekera veľká komplet,vidly 4-zubé,reflexná vesta 212,00 €   11.4.2012 LOVŠPORT-P,s.r.o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
52/2012 Metla kartáčová,lopata al.veľká,násada lopaty,furik s korbou 409,69 €   11.4.2012 Bölönyi, s. r. o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
51/2012 Výmena hlavnej vodovodnej vetvy,stúpačiek a montáž vnútorných vodovodov 979,00 €   11.4.2012 Vojtech Takács, Vodoinštalatérstvo     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
50/2012 Autobusová preprava dôchodcov z V.Kapušian do MR-Hajdúszoboszló 500,00 €   29.3.2012 Vojtech Czap     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
49/2012 Dovoz potravinovej pomoci pre 150 občanov mesta V.Kapušany 50,00 €   28.3.2012 MATUŠ Tomáš Matuš     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
48/2012 Plastová nádoba na separovaný odpad 1100 l 2323,20 €   26.3.2012 KATIS s.r.o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
47/2012 Monitor-TV,držiak TV,pomocný materiál 720,00 €   20.3.2012 Tóth Štefan - ELSEC     Gyüre Ladislav náčelník MsP
46/2012 OPT.prevodník,zváranie optiky,pomocný materiál,inštalácia prevodníkov 481,00 €   20.3.2012 Tóth Štefan - ELSEC     Gyüre Ladislav náčelník MsP
45/2012 Oprava kamery zn.BOSCH G3,demontáž,montáž,nastavenie 720,00 €   20.3.2012 Tóth Štefan - ELSEC     Gyüre Ladislav náčelník MsP
44/2012 Publikácie Historické príbehy od Schengenskej hranice 02 - príbehy zo Zemplína 750,00 €   20.3.2012 Mgr.Eva Hrechovčíková     Zuzana Nagyová projektová manažérka
43/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky na MsÚ vo V.Kapušanoch 127,75 €   16.3.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
42/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky a zvislého odpadového potrubia na ul.Z.Fábryho vo V.Kapušanoch 188,53 €   16.3.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
41/2012 Ložisko, remenica variátora, guľový čap 129,12 €   14.3.2012 WERCO SK     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
40/2012 Dezinfekčný gél, dezinf.utierky,dezinf.mydlo 32,56 €   9.3.2012 Trend Hygiena, s.r.o.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
39/2012 Vývoz splaškov na Čičarovskej ulici č.46 vo V.Kapušanoch, prečistenie kanalizačnej prípojky na Čičarovskej ulici č.46 vo V.Kapušanoch 405,42 €   9.3.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
38/2012 Občerstvenie - Voľby do NR SR dňa 10.3.2012 288,00 €   8.3.2012 Molnar Norbert - Centrum     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
37/2012 Ostatný materiál na Voľby do NR SR dňa 10.3.2012 15,20 €   8.3.2012 Molnar Norbert - Centrum     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
36/2012 Čistiace prostriedky na úpravu miestnosti na Voľby do NR SR dňa 10.3.2012 162,31 €   6.3.2012 Molnar Norbert - Centrum     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
35/2012 Ostatný materiál na úpravu volebných miestnosti na Voľby do NR SR dňa 10.3.2012 54,04 €   6.3.2012 Molnar Norbert - Centrum     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
34/2012 Predplatné denníka ÚJ SZÓ bez sobotňajšieho vydanie a bez VASÁRNAPU pre Denné centrum 137,55 €   28.2.2012 PETIT PRESS, a. s.     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
33/2012 Tlačiareň HP LJ 1505 95,90 €   24.2.2012 Soft-Tech, s.r.o.     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
32/2012 Prečistenie kanalizačnej prípojky na ul.Z.Fábryho č.96,99 345,97 €   24.2.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
31/2012 Vývoz splaškov na Čičarovskej ulici č.45 vo V.Kapušanoch, prečistenie kanalizačnej prípojky na Čičarovskej ulici č.45 vo V.Kapušanoch 344,64 €   24.2.2012 Ladislav Jakub - CSACSA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
30/2012 Čistiace prostriedky 130,10 €   18.2.2012 Ing. Vincová Magdaléna - Trojuholník     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
29/2012 Kancelárske potreby 230,28 €   16.2.2012 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
28/2012 Náhradné diely na traktor Zetor podľa potreby 584,00 €   15.2.2012 AGROMIL združenie - Ing. Milada Michalková     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
27/2012 Prenájom miestnosti - klubovne na voľby do NR SR dňa 10.3.2012 20,00 €   14.2.2012 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - Szakkozépiskola     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
26/2012 Kancelárske potreby 340,86 €   14.2.2012 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
25/2012 Výpomoc pri odhrňovaní snehu počas snehovej kalamity 600,00 €   14.2.2012 Juhászová Natália     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
24/2012 Výpomoc pri odhrňovaní snehu počas snehovej kalamity 955,00 €   12.2.2012 Juhászová Natália     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
23/2012 Bloková pokuta nezaplatená na mieste 2 zväzky - 100 ks     3.2.2012 Daňový úrad Košice     Gyüre Ladislav náčelník MSP
22/2012 Notebook HP Probook 4730s 739,00 €   3.2.2012 Progress Technologies s.r.o.     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
21/2012 Výstražný trojuholník, auto lekárnička,hasiaci prístroj 6 kg,zakladcí klin, poistky,žiarovky(sada),reflexná vesta,tachograf 125km/h 82,40 €   30.1.2012 NELUP Kissová Judita     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
20/2012 Občerstvenie na prvé zasadnutie členov volebných komisií na deň 30.1.2012 a ďalšie zasadnutie členov volebných komisií dňa 23.2.2012 139,54 €   28.1.2012 Molnar Norbert - Centrum     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
19/2012 Občerstvenie - pri príležitosti výročnej členskej schôdze Denného centra (Klubu dôchodcov) 750,00 €   26.1.2012 Bosák Milan     Ing.Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
18/2012 Sprístupnenie funkčnosti "Triedenie a zobrazovanie po splatnosti v určitej lehote podľa rozsahu v moduloch DN, PO, EF" 198,00 €   26.1.2012 CORA GEO,s.r.o     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
17/2012 Odborná skúška pracovnej plosiny na aute VW typ LT-35 s ŠPZ MIZ-003 214,20 €   24.1.2012 Miroslav Benetin     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
16/2012 Poskytnutie pohrebných služieb pre sociálny prípad 155,00 €   23.1.2012 FERAMA spol. s.r.o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
15/2012 Ošatenie na sociálny pohreb 30,00 €   23.1.2012 CHE HAN DONG,s.r.o.     Ing. Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
14/2012 Sociálna rakva a prevoz 155,00 €   23.1.2012 FERAMA spol. s.r.o.     Ing. Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
13/2012 Databáza FUVI z katastra nehnuteľností a digitálnu kat.mapu v k.ú. Veľké Kapušany na megnetických nosičovh na účel kontroly dane z nehnuteľností 0,00 €   19.1.2012 Katastrálny úrad Košice, Správa katastra Michalovce, Pracovisko Veľké Kapušany     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
12/2012 Produkt č.91312, defrost pos.soľ v 25 kg bal. 875,70 €   17.1.2012 Solivary Trade, s.r.o.     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
11/2012 PC Intelligence 7900 Windows 7 HP Sk 500,00 €   16.1.2012 Progress Technologies s.r.o.     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
10/2012 Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie ceny pozemku reg. C KN parc.č. 5821/9 Veľké Kapušany 300,00 €   13.1.2012 Ing. Bc. Tichomír Bučko     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
9/2012 Montérkové nohavice na traky, zimná bunda, zimná obuv, čiapka teplá, rukavice zimné,montérková bunda 912,66 €   12.1.2012 Ing. Peter Balint - 3 Trade     Óváry Ferdinánd vedúci odboru technických služieb
8/2012 Tovar na reprezentačné účely - Incheba 19.-21.1.2012 362,00 €   12.1.2012 Molnar Norbert - Centrum     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
7/2012 Kruhové cestné parabolické zrkadlo priemeru 900 mm 345,20 €   11.1.2012 Ivo Jančuš - MONZA     Ing. Horváth Ján vedúci odboru výstavby
6/2012 Kancelárske potreby 4 255,25 €   11.1.2012 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
5/2012 Tonery 1073,79 €   11.1.2012 Grand - MS, s.r.o.     Ing. Gereová Zuzana vedúca finanč. odboru
4/2012 Pracovné kalendáre: Pracovný štandard 2012 89,10 €   10.1.2012 ADELY-Adela Andrusová     Ing. Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
3/2012 Taška PVC s tlačou, magentky, pero s tlačou 202,80 €   9.1.2012 HANEL s.r.o.     Ing. Soltészová Andrea projektová manažérka
2/2012 Doporučené obálky s doručenkou "Doručenka do vlastných rúk" na rok 2012 666,00 €   2.1.2012 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA     Ing. Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru
1/2012 Poštové peňažné poukazy na miestne dane na rok 2012 131,87 €   2.1.2012 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica   Ing. Gilányiová Agáta vedúca admin. odboru