Za rok 2014

Č. obj. Popis objednaného plnenia Celková hodnota Č. zmluvy, ak objednávka súvisí so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Údaje o dodávateľovi Objednávku podpísal/a
   
Meno / Názov Adresa / Sídlo IČO Meno Funkcia
2014002 Čistiace prostriedky 234,94    12.01.2014 KRIDLA, s.r.o.  Mierová 94, 066 01 Humenné  36466778  Ing. Zuzana Gereová  vedúca fin. odboru
2014003 Občerstvenie pre členov pri príležitosťi výročnej členskej schôdze Denného klubu 780,00   14.01.2014 Bosáková Katarína Centrum 1, 921/22, 07901 Veľké Kapušany 33147922 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014004                  
2014005 Publikácia "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra" 13,70   15.01.2014 IURA EDITION Oravská 17, Bratislava 31348262 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014006 Čistiace prostriedky 55,10   15.01.2014 Kridla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné 36466778  Ing. Zuzana Gereová  vedúca fin. odboru
2014007 Dezinsekcia v mestských bytoch
Deratizácia v mestských bytoch
3645,00   15.01.2014 LIVA MVDr. Rešo Rudolf Družstevná 362/9, 07901Veľké Kapušany 34272232 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014008 Pneumatika
Výmena pneumatík
18000,00   16.01.2014 Guma predajňa pneumatík Hriadly 41, Hriadli   Ing.Óváry Ferdinand Ing.Óváry Ferdinand
2014009 Tonery do tlačiarne 276,79   20.01.2014 Kridla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné 36466778 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014010                  
2014011                  
2014012 Pohrebné služby pre nebohú Helenu Lukáčovú 150,00   04.02.2014 Blažej Szuros - pohrebná služba Horešská 67, 077 01 Kráľovský Chlmec 33150702 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014013  Kancelárske potreby  8 400,11    04.02.2014  Ing. Ľudovít Paulina - MIPA  Stavbárov 3
071 01 Michalovce
 32687699  Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014014 Predplatné publikácie" Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2014 49,50   04.02.2014 ajfa+avis s.r.o. Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436 PhDr. Juraj Gyimesi prednosta mestského úradu
2014015  Ubytovanie pre vedenie mesta v dňoch 17 - 20. feb. 2014  1944,00    07.02.2014  Tatra Travel, spol. s.r.o., Športová 25, 059 52 Veľká Lomnica  36479110  Ing. Agáta Gilányiová  vedúca adm. odboru
2014016 Refôexná vesta
Rukavice kožené
Kabát zateplený
obuv zateplená
nohavice zateplené
škrabkaa na ľad
lopata na sneh
2300,00   10.02.2014 Lovšport-P. s.r.o. Zelená 66
079 01 Veľké Kapušany
36585793 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014017                  
2014018 Mikrovlná rúra 150,00   10.02.2014 GLOBUS Baloghová Agáta Malokapušianská 37, 076 77 Veľké Slemence 3024159 Ing. Agáta Gilányiová vedúca fin. odboru
2014019 Interiérové vybavenie do kuchynky 700,00   10.02.2014 NATEX nábytok - textil P.O.H. 113, 07901 Veľké kapušany 35481854 Ing. Agáta Gilányiová vedúca fin. odboru
2014020 Publikácia " Kontrola v obecnej samospráve" - Jozef Tekeli a Marian Hoffman 12,60   14.02.2014 EUROKÓDEX s.r.o. Martina Rázusa 23, 010001 Žilina 44871384 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014021 Stĺp osvetlenia
hard disk HDD 2TB
740,00   17.02.2014 Tóth Štefan - ELSEC P.O.H. 68/120, 07901 Veľké Kapušany 41504607  PhDr. Juraj Gyimesi  prednosta mestského úradu
2014022 Výmena oleja, filtrov a sviečiek 75,00   17.02.2014 Kolos Kiss Ružová 1070/28, 07901 Veľké Kapušany    PhDr. Juraj Gyimesi  prednosta mestského úradu
2014023 Dochádzkový systím Easy Dooris 576,00   18.02.2014 Digitalcomp, s.r.o. Centrum I. 927/24
079 01 Veľké Kapušany
46824871 Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
2014024 Požiarny vak ERMAK 20L bez pridavnej rukoväte 264,00   18.02.2014 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 036 01 Martin 36427969 Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
2014025 Trojnožka TM9
Naviják RUP 502
Evakuačný trojuholník Pitagor
693,58   18.02.2014 Meander Pro, s.r.o. Háj 46, 044 02 Turňa nad Bodvou 47129522 Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
2014026 Rozšírenie licenie ESET Endpoint Security  z 20 na PC 653, 94   18.02.2014 Digitalcomp s.r.o Centrum I. 927/24
079 01 Veľké Kapušany
46824871 Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
2014027 Elektrický vysávač HECHT 82/2
sáčky do výsávača
49, 20   26.02.2014 GLOBUS Baloghová Agáta Malokapušianská 37, 076 77 Veľké Slemence 3024159 Ing. Agáta Gilányiová vedúca fin. odboru
2014028 Občerstvenie na 1. zasadnutie členov a zapisovateľov okrskvých volebných komisií na Voľby Prezidenta 239,94   19.02.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Ing. Agáta Gilányiová vedúca fin. odboru
2014029 oprava autobusu zn. Mercedes - benz 950,00   27.02.2014 Arriva Service, s.r.o. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 35846526 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014030 Znak SR  - lesklý papier
Zástava SR 100x150 cm s tunelom
80,00   06.02.2014 SIGNO s.r.o. Tatranska Cesta 68, 034 01 Ružomberok 31630022 Ing. Agáta Gilányiová vedúca fin. odboru
2014031 pri príležitosti MDŽ pre Denné centra vo VK 35ks kvetov 42,00   06.03.2014 DEKORDAR - Hegyesová Hlavná 174/1, 07901 Veľké Kapušany 419974051 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014032 AlcoQuant 6020 komplet
Veľký transportný kufrík
Mini tlačiareň DOT Mix
Kabel na tlačiareň 25 pin
Papier do tlačiarne 5 roliek
Ústne nasadky
Prvotná kalibrácia
Recyklačný poplatok
Balné, poštovné a prepravné
1556,10   10.03.2014 Lalas Medical s.r.o. Slovenských partizánov 1130/50, 01701 Považská Bystrica 36350745 Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
2014033 Občerstvenie na 2. zasadnutie členov a zapisovateľov okrskvých volebných komisií na Voľby Prezidenta  126,54     Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014034 Hudobný nástroj čiernej farby do sobášnej siene Yamaha YDP 142 R Delxe Set  790,00     Matúš Karabin-  Hudobné Centrum Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad  4648071  JUDr. Ferenc Boczan  Zástupca primátora
2014035 Vývoz splaškov fekálnym vozidlom zo žumpy bytového domu súp. č. 46 na ulici Čičarovskej vo VK 374,40   11.03.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014036 Prečistenie kanalizácie na ul. Čičarovskej  - čistenie
Prečistenie kanalizácie na ul. Čičarovskej  - voda
Prečistenie kanalizácie na ul. Čičarovskej  -doprava
234,82   11.03.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014037 Výbojka 35W
Výbojka 35W
946,80   12.03.2014 INKOM, s.r.o. Cesta Pod Hradovou 40, 04001 Košice  - Sídlisko Ťahanovce 36200361 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014038 Informačna tabuľa TIC, formát 1mx1m 93,60   18.03.2014 LVC s.r.o. Prešovská cesta 57, 04001 Košice I. 46979689 Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
2014039 Čerpadlo Septik Praktik 234,00   19.03.2014 Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin 3377147 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014040 Vyhodnotenie geometrického plánu  na oddelenie z KCN parc. č. 1404/5, 4040/6 na 1404/11, 1040/12
Vytýčenie CKN parc. č. 1029/43
428,00   20.03.2014 Geodézia  - Beláz Malý Horeš 414
07652 Malý Horeš
34872728 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014041 Počitačové zostavy podľa cenovej ponuky
Externý HDD
Extera disketová jednotka
1317,68   11.03.2014 Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 927/24
079 01 Veľké Kapušany
46824871 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014042 Občerstvenie na voľby prezidenta 332,00   11.03.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014043                  
2014044 Občerstvenie na 2. kolo voľby prezidenta 325,10   20.03.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014045 Terenne práce s bagrom 261,00   24.03.2014 VK Špecial s.r.o. P.O.H. 52/85, 07901 Veľké kapušany 46728791 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014046                  
2014047                  
2014048 Okrasné stromčeky druh tuja smaragdová 38,00   27.03.2014 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1
07901 Veľké Kapušany
40038068 Ing. Agáta Gilányiová  vedúca adm. odboru
2014049                  
2014050 Gamat kachle plynové, GAMA PO 4,7 N 295,00   27.03.2014 Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľečany 200, 07901 Veľké Kapušany 45916926 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014051  Drvený štrk frakcie 16 - 32.  75,00    07.04.2014  VK ŠPECIAL s.r.o.  P.O. Hviezdoslava 52/85, 079 01 Veľké Kapušany  467287921 Ing. Horváth Ján  vedúca odboru výstavby
2014052 Chemické odburinenie 250m2
založenie trávnika
trávnikový substrát
travcerit10kg
parková zmes 6,5kg
odburinenie, vypletie záhobov 134m2
564,25   08.04.2014 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1
07901 Veľké Kapušany
40038068 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014053  Prečistenie kanalizácie v bytovom dome súp. č. 96 na ul.Zoltána Fábryho - čistenie, voda, doprava  279,08    08.04.2014  Ladislav Jakub - Csacsa  Vojany 115, 07672 Vojany  40938191  Ing. Horváth Ján  vedúca odboru výstavby
2014054 Elektrický sporák 179,00   09.04.2014 JOEL elektro, s.r.o. Bratislavská 1121/14, 07901 Veľké Kapušany 31660461 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014055

 Odstránenie havarijného stavu na kanalizačnej prípojke k ZŠ J. Edélyiho
 - práca fekálnym vozidlom
-čistenie kanalizácie
 - doprava
- kopacie práce s JCB
- Plastové rúry na kontrolné šachty
betónovanie okolo rúry

 1 093,44    10.04.2014  Ladislav Jakub - Csacsa  Vojany 115, 07672 Vojany  40938191  Ing. Horváth Ján  vedúca odboru výstavby
2014056 Plombovacie klište kovové
plomby
plombovací drôt
kompletné kontrolné zariadenie na kontrolu tlaku HP
slzičky pre rok 2014
slzičky pre rok 2015
slzičky pre rok 2016
151,08   10.04.2014 HASTEX s.r.o. Stará Vajnorská8, 83101 Bratislava  - Nové Mesto 17312396 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014057 Čistiace prostredky 220,11   10.04.2014 Kridla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné 36466778 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014058                  
2014059 Monterková súprava č. 48
Monterková súprava č. 52
Monterková súprava č. 54
Pracovná obúv č. 40 - 41
Pracovná obúv č. 40
Pracovná obúv č. 42
Pracovná obúv č. 43
Pracovná obúv č. 5 - 5 1/2
420,00   14.04.2014 Ing. Peter Balint - 3 Trade Močarianská 3, 071 01 Michalovce 40035859 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
201460 Vyhodnotovenie znaleckého posudku na stavbu Dom služieb 800,00   15.04.2014 Bakura Gejza, Ing. SNP 292, 076 03 Hraň   Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014061                  
2014062                  
2014063  Bojler Gorenje TG 50N  110,00    22.04.2013  GLOBUS Baloghová Agáta  Malokapušianská 37, 076 77 Veľké Slemence  3024159  Mgr. Papp Ladislav  Spoločný školský úrad
2014064 Kompletné prezutie
Pneumatiky Barum 165/70R14
183,20   23.04.2014 Peter Jabrik Centrum I. 921/22, 07901 Veľké Kapušany 46517634 Ing.Óváry Ferdinand vedúca odb.technických služieb
2014065                  
2014066 Občerstvenie na 1. zasadnutie členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií na Voľby do EU 306,61   28.4.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014067  Basketbalový kôš a panel  259,90    7.5.2014  Balaro s.r.o.  Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves  47190981  Ing. Andrea Soltészová  projektová manažérka
2014068  Čistenie kanalizácií v MŠ I. na sídl. P.O.H.  250,00    07.5.2014 Ladislav Jakub - Csacsa  Vojany 115, 07672 Vojany 40938191   Ing. Zuzana Gereová  vedúca fin.odboru
2014069 Igelitová taška
Motúz
Lepiaca páska
Pero modré
Pero červené
Pero zelené
Dvojhárky štvorčekované
zvýrazňovače
Špendlíky
Spisová doska
Obrus
Výkres
Pripínačky
117,52   12.5.2014 Adely - Adela Andrusová P.O.Hviezdoslava 77/135, 07901 Veľké Kapušany 41506120 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014070 Občerstvenie na 2. zasadnutie členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií na Voľby do EU 306,61   12.05.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014071                  
2014072  Zahradnícky substrát s hnojivom
Pelargonium peltatum
výsadba zo zálievkou
 886,50    14.5.2014  Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová  Zelená 229/1
07901 Veľké Kapušany
 40038068  Ing. Zuzana Gereová  vedúca fin.odboru
2014073 Občerstvenie na Voľby do EU 403,90   16.05.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014074                  
2014075  Čistiace prstriedky podľa priloženého zoznamu pre MŠ Tolstého  270,00    20.5.2014  Kridla, s.r.o.  Mierová 94, 066 01 Humenné  36466778  Mgr. Papp Ladislav  Spoločný školský úrad
2014076 Výsadbu letničiek pri soche matka s dieťaťom a pred MÚ,
Výsadbu kvetín d drevených kvetináčov
Obnovu stojanových kvetináčov
2 354,81   20.5.2014 Edita Gyüreová P.O.Hviezdoslava 32/35, 07901 Veľké Kapušany 40038068 Ing.Óváry Ferdinand vedúca odb.technických služieb
2014077 Bateria zn. Hagen 460,00   21.05.2014 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, 079 01 Veľké Kapušany 46984836 Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
2014078 maľbu časti budovy MsKs/kaplnka/na ulici Veškovskej 500   26.05.2014 Smutko Juraj maliarské a natieračské práce Čierne Pole 50, 079 01 Veľké Kapušany 35457074 Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
2014079 Občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov 40,00   27.5.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Mgr. Papp Ladislav Spoločný školský úrad
2014080 Výsadbu letničiek pri pamätníku oslobodenia
výsadbu kvetín do skalky pred Vodojemom
1 679,41   27.5.2014 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1
07901 Veľké Kapušany
40038068 Ing.Óváry Ferdinand vedúca odb.technických služieb
2014081 kuchynské potreby podľa pre MŠ P.O.H. 400,00   2.6.2014 Dome Vojtech Čepeľ 1627/71
079 01 Vľké Kapušany
40034151 Mgr. Papp Ladislav Spoločný školský úrad
2014082 kuchynské potreby podľa pre MŠ L.N.T. 250,00   2.6.2014 Dome Vojtech Čepeľ 1627/71
079 01 Vľké Kapušany
40034151 Mgr. Papp Ladislav Spoločný školský úrad
2014083 Kuchynská linska pre MŠ p.O.H. 250,00   2.6.2014 NATEX nábytok  - textil P.O. Hviezdoslava 1113, 079 01 Veľké Kapušany 35481854 Mgr. Papp Ladislav Spoločný školský úrad
2014084 Vysávač pre potreby klubu dôchodcov 100,00   2.6.2014 GLOBUS Baloghová Agáta Malokapušianská 37, 076 77 Veľké Slemence 3024159 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014085                  
2014086 Výsadba letničiek pri katolíckom kostole
Výsadba letničiek pri SAD
Obnova mulčovacích záhonov + materiály
4 720,38   9.6.2014 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1
07901 Veľké Kapušany
40038068 Ing.Óváry Ferdinand vedúca odb.technických služieb
2014087 Desinsekciu v MŠ L.N.T.
Desinsekciu v MŠ P.O.H.
1 587,00   11.6.2014 LIVA MVDr. Rešo Rudolf Družstevná 362/9, 079 01 Veľké Kapušany 34272232 Mgr. Papp Ladislav Spoločný školský úrad
2014088 Servis klimatizácie na autobuse zn. Mercedes 450,00   11.6.2014 Arriva Service s.r.o. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 35846526 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014089 prečistenie kanalizačnej prípojky domu súo. č. 56 na sídl. P.O.H 218,22   11.6.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014090 Prečistenie odpadového potrubia v bytom dome súp. č. 1670 na ul. Centrum II. 158,84   11.6.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014091 Prečistenie odpadového potrubia v bytom dome súp. č.96 na ul. Z. Fábryho 189,93   11.6.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014092 Prírodné kamenivo 0/1 prané 1 000,00   12.6.2014 LB Minerals, a.s. Tomašiková 35, 040 01 Košice 1 36036455 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014093 úderový prostrekovač
trysky do úderového postrekovača
do úderového postrekovača náhradná zátka
prenosný teleskopický stojan
 201,88    18.6.2014  Parter závlahové systémy Dolná 5, 927, 01 Šaľa  30019010  Ing. Zuzana Gereová  vedúca fin. odboru
2014095                  
2014096 piesok do pieskoviska na IBV Čepeľ 42,50   19.6.2014 VK Špecial s.r.o. P.O.H. 52/85, 079 01 Veľké Kapušany 46728791 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014097 Prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome súp. č. 99 na ul. Z. Fábryho 188,53   19.6.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014098 Vývoz splaškov fekálnym vozidlom zo žumpy bytového domu súp. č. 45 na ul. Čičarovskej 124,80   19.6.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014099                  
2014100                  
2014101 Notebook Acer Aspire V3-772G 1.060,90   25.06.2014 Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 07901 Veľké Kapušany 46824871 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014102 Taška na notebook Dicota Base 16-17,3
Aktívna chladiaca podložka pod notebook COOLER
61,82    25.06.2014 Digitalcomp s.r.o.  Centrum I. 921/24, 07901 Veľké Kapušany  46824871 Ing. Zuzana Gereová  vedúca fin.odboru
2014103 multifunkčné zariadenie Epson WorkForce WP-4525 224,15   25.06.2015 Digitalcomp s.r.o.  Centrum I. 921/24, 07901 Veľké Kapušany  46824871  Ing. Zuzana Gereová  vedúca fin.odboru
2014104 Čistiace prostredky pre MŠ P.O.H 200,00   26.06.2014 Kridla, sr.o. Mierova 94
066 01 Humenné
36466778 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014105 Školské potreby pre MŠ P.O.H.
Kancelárske potreby  pre MŠ P.O.H:
350,00   26.06.2014 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA Stavbárov 3
071 01 Michalovce
32687699 Mgr. Ladislav Papp vedúca škol. úradu
2014106 Tlačivá pre MŠ P.O.H. 100   26.6.2014 ŠEVT Vajnorská 100/A 31331131 Mgr. Ladislav Papp vedúca škol. úradu
2014107 Kancelárske potreby 790,00   1.7.2014 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA Stavbárov 3
071 01 Michalovce
32687699 Ing. Agáta Gilányiová vedúca fin. odboru
2014108 kuchynská linka pre MŠ Tolstého
nerezový drez
skrinka pod drez
skrinka na riad
610,00   1.7.2014 NATEX nábytok - textil P.O.H. 1113, 07901 Veľké Kapušany 35481854 Mgr. Ladislav Papp vedúca škol. úradu
2014109 Prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome súp. č. 1670 na ul. Centrum II 158,84   2.7.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúai odboru výstavby
2014110                  
2014111 Vývoz splaškov fekálnym vozidlom zo žumpy bytového domu súp. č. 46 na ulici Čičarovskej 374,40   2.7.2014 Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014112 Prečistenie kanalizačnej prípoojky bytového domu súp. č. 45 na ulici Čičarovskej 188,53   2.7.2014
Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014113 Prečistenie kanalizačnej prípoojky bytového domu súp. č. 46 na ulici Čičarovskej 158,84   2.7.2014
Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014114 Odstránenie havarijného stavu uličnej vstupe pri námestí I. Doboa - búranie jestvujúcej šachty, betónovanie novej šachty, vyčistenie prípojky a osadenie novej šachty s bahenným košom 900   7.7.2014
Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014115 B33, ZN-NK prelis
E12- okrem dopravnej obsluhy, ZN-NK prelis
Stĺpík ZN
Upínacia spojka  US-1
Skrutka M8
Krytka o 60 PVC
256,08   8.7.2014
PLUTKO s.r.o.
Priemyselná 3, 071 01 Michalovce 36580040 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014116 stavebný materiál na maliarské práce pre MŠ Tolstého 350,00   9.7.2014
Stavebniny Boloni Brnabáš
Staničná 194/1
079 01 veľké Kapušany
33161470 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin.odboru
2014117 Školenie vodičov - kvalifikačná karta vodiča 450   11.7.2014
Autoškola Kuik Ladislav
Orgovánová 974/44, 07901 Veľké Kapušany 40039757 Ing.Óváry Ferdinand vedúcA odboru technických služieb
2014118 Preprava DFS Vánok Veľké Kapušany - Vásárosnamény  250,00    11.7.2014
 Ľudovít Tóbiás
 Orgovánová 997/67, 07901 Veľké Kapušany  33150231  Mgr. Peter Petrikán Primátor mesta 
2014119        
 
       
2014120 Oprava nadstavba smetiarenského vozidla SCANIA MI 986 DE 559,00   14.7.2014 REDOX s.r.o. A.S. Jegorova2, 98401 Lučenec 36052981 Ing.Óváry Ferdinand vedúcA odboru technických služieb
2014121 Vývoz splaškov fekálnym vozidlom zo žumpy bytového doum síp.č. 45 a 46 na ulici Čičarovskej 374,40   17.7.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúcA odboru výstavby
2014122 kancelárske potreby 135,43   16.7.2014 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA Stavbárov 3
071 01 Michalovce
32687699 Ing. Agáta Gilányiová vedúca fin. odboru
2014123 Toaletný papier v počte 60 kusov 66,60   25.7.2014 Kridla, s.r.o. Mierova 94
066 01 Humenné
36466778 Ing. Agáta Gilányiová vedúca fin. odboru
2014124 Vývoz splaškov fekálnym vozidlom zo žumpy bytového doum síp.č. 45 a 46 na ulici Čičarovskej 249,60   5.8.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014125 Prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome súp. č. 46 na ul. Čičarovskej 188,53   5.8.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014126 Prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome súp. č. 44 na ul. Čičarovskej 188,53   5.8.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014127 Výbojka 35W
Výbojka 55W
946,80   11.8.2014 INKOM s.r.o. Cesta Pod Hradovou, 040 01 Košice - Sídlisko Ťahanovce 36200361 Ing. Óváry Ferdinand vedúca odb. technických služieb
2014128                  
2014129 Oiesok do pieskoviska 42,50   13,8.2014 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.H. 52/85, 07901 Veľké Kapušany 46728791 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014130                  
2014131 Statické posúdenie stavby na ul. Hlavnej, súp, č. 130 na pozemku 1764 144   21.8.2014 Ing. Peter Hilčanský Konečná 3556/5, 071 01 Michalovce 32694725 PhDr. Juraj Gyimesi prednosta mestského úradu
2014132 Čistiace potreby 260   22.8.2014 Kridla, s.r.o. Miervá 94, 06601 Humemnné 36466778 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014133 Prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome súp. č. 96 na ul. Fábryho 216,82   22.8.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
 2014134  Prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome súp. č1670 na ul. Centrum II.  221,02    25.8.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
 2014135  Prečistenie kanalizačnej prípojky prevádzkovej budovy futbalového ihriska súp. č. 513 na ul. Záhradnej  221,02    25.8.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
 2014136  Prečistenie kanalizačnej prípojky bytového domu súp. č. 56 na sídl. P.O.H.  189,93    28.8.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014137 Prečistenie kanalizačnej prípojky bytového domu súp. č. 58 na sídl. P.O.H. 310,09   2.9.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014138 Vývoz splaškov fekálnym vozidlom zo žumpy bytového domu súp. č. 46 na ul. Čičarovskej 124,80   2.9.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014139 Prečistenie kanalizačnej prípojky prevádzkovej budovy futbalového ihriska súp. č. 513 na ul. Záhradnej 189,93   3.9.2014 Ladislav Jakub  - Csacsa Vojany 115, 07672 Vojany 40938191 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014140 tonery 460   3.9.2014 LASER servis s.r.o. Lipová 3, 90081 Šenkvice 35755989 Ing. Agáta Gilányiová vedúca adm. odboru
2014141 Sociálna truhla pre nebohú Elenu Semanovú
doplnky k truhle, kríž, prevoz z Michaloviec do Lelesu
oblieknanie
208   3.9.2014 Júlia Bašová Jána Erdélyiho 577/23, 079 01 Veľké Kapušany   Ing. Gereová Zuzana vedúca fin.odboru
2014142                  
2014143  Okno ARTE 5K
Dvere otváravé do vnútra
Okno ARTE 7K
 2 249,82    9.9.2014  TOP-František Palágyi  Leles 43, 076 84 Leles  43649149  Ing. Horváth Ján  vedúca odboru výstavby
2014144 Izolačné dvojsklo
Vertikálne žalúzie Tamigi
Vertikálne žalúzie Tamigi
Montáž žalúzií
354,41   9.9.2014 TOP-František Palágyi Leles 43, 076 84 Leles 43649149 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014145 Práca na Klube dôchodcov:
vyrovnanie nerovností Styrodurum
Dodávka a montáž rohových líšt z PVC
Vybúranie oplotenia
dodatočná zmena druhi dlažby
Odvoz naviac odpadu
dodávka a osadenie betonových obrubníov
1 403,05   10.9.2014 Smutko Juraj maliarske a natieračské práce Čierne Pole 50, 079 01 Čierne Pole 35457074 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014146 Sociálna truhla pre nebohného ŠTefana Ferka
doplnky k truhle, kríž, prevoz
oblieknanie
210,00   10.9.2014 Júlia Bašová Jána Erdélyiho 577/23, 079 01 Veľké Kapušany 17227790 Ing. Gereová Zuzana vedúca fin.odboru
2014148 Reverzia Komínov 562,80   17.9.2014 Kominárstvo-  Tibor Ondo- Eštok Bracovce 072 05 Bracovce 32675488 Ing. Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014149 občerstvenie k príležitosti Detskej olympiády 80   17.9.2014 Popčák Jozef Hlavná 405/47, 079 01 Veľké Kapušany 17268656 17.9.2014 projektová manažérka
2014150 tlaková skúška -oprava prenosných hasiacich prístrojov PG6
Tlaková skúška - oprava prenosných hasiacich prístrojov S5
105   18.9.2014 EUROPAD- požiarny servis s.r.o. Vrbnica 65, 072 16 Vrbnica 36573256 JUDr. Ferenc Boczán zástupca primátora
2014151 Dodávka a montáž skateboardových náradí 12 000   18.9.2014 TOBBI s.r.o. P.O.H. 55/94, 079 01 Veľké kapušany 46940316 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014152 Náboje 9mm 98,00   18.9.2014 LOVŠPORT - P, s.r.o. Zelená 176,66, 07901 Veľké kapušany 36585793 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014153 Hasiace prístroje P6Te 360,00   19.9.2014 JOPA SK s.r.o. Dubovica 283, 082 71 Lipany 36485781 JUDr. Ferenc Boczán zástupca primátora
2014154 toaletný papier 66,60   23.09.2014 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
2014155                  
2014156 Dodávka a osadenie sklených tabúľ do výplne dveri v TS 200   25.9.2014 SKLO CZAP - sklenárstvo 07901 Veľké Kapušany 10796932 Ing.Horváth Ján vedúca odboru výstavby
2014157 oprava rozhlasovej ústredne
doprava, nastavenie ústredenie
reproduktor TC 30 pre obecný rozhlas
399,95   25.9.2014 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO Mlynská 977/15, 067 81 Belá nad Cirochou 40116956 Ing.Óváry Ferdinand vedúca odboru technických služieb
2014158                  
2014159 Technická kontrola a emisná vozidiel a prívesov     30.9.2014 E-GL s.r.o. Hlboká 1266/51, 077 01 Kráľovský Chlmec 46525092 Ing.Óváry Ferdinand vedúca odboru technických služieb
2014160 ovocný čaj lipton
káva nescafe gold
cukor
smotana do kávy
citrón
minerálna voda jemne perlivá
bageta šunková malá
232,66   13.10.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656    
2014161 rovnošaty pre príslušníkov MsP 2 042, 80   13.10.2014 Sabrina Modelle s.r.o.

Námestie Hrdinov 13, 934 01 Levice

3652565 Gyüre Ladislav náčelník MsP
2014162                  
2014163 Sociálna truhla pre nebohú Kállaiovú Máriu
doplnky k truhle, kríž, prevoz z Trebišova
oblieknanie
130,00   27.10.2014 Júlia Bašová Jána Erdélyiho 577/23, 079 01 Veľké Kapušany 17227790 Ing. Gereová Zuzana vedúca fin.odboru
2014164 Pneumatiky na osobné vozidlo zn Barum
výmena pneumatiky
98,00   31.10.2014 Peter Jabrik Centrum I., 921/22, 079 01 Veľké Kapušany   Ing. Gereová Zuzana vedúca fin.odboru
2014165 Multifunkčná laserová tlačiareň
toner k tlačiarni
toner Samsung
145   3.11.2014 Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 079 01 Veľké Kapušany 46824871 Ing. Gereová Zuzana vedúca fin.odboru
2014166 multifunkčná tlačiareň Samsung 80   3.11.2014 Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 079 01 Veľké Kapušany 46824871 Ing. Gereová Zuzana vedúca fin.odboru
2014167 Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ pri MŠ Tolstého 116,40   3.11.2014 ELZAPRO  - Ing. Mária Križanová Pavla Horova 12, 071 01 Michalovce 40938905 Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
2014168 Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ pri MŠ Tolstého 116,40   3.11.2014 ELZAPRO  - Ing. Mária Križanová Pavla Horova 12, 071 01 Michalovce 40938905 Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
2014169 Výmena oleja pre MsP, Castrol 5W30, 3l
olejový filter
gulový čap
servisné práce
65,50   7.11.2014 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, 079 01 Veľké Kapušany 46984836 Gyüre Ladislav náčelník MsP
2014170 ovocný čaj lipton
káva nescafe gold
cukor
smotana do kávy
minerálna voda jemne perlivá
bageta šunková malá
242,86   07.11.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014171 znak SR - lesklý papier
zástava SR 100x150 cm s tunelom
169,00   10.11.2014 SIGNO s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok 31630022 Ing. Zuzana Gereová vedúca fin. odboru
2014172 igelitová taška
motúz
lepiaca páska
pero modré
pero zelené
pero červené
pero čierne
dvojhárky
zvýrazňovače
špendlíky
spisová doska
výkres
pripínačky
obrus
362,99   10.11.2014 ADELY - Adela Andrusová P.O.H. 77/135, 07901 Veľké Kapušany 41506120    
2014173 bageta šunková
ovocný čaj
káva 250 g
cukor
minerálna voda
269,01   10.11.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656    
2014174 servítky
toaletný papier
utierky
tekuté mydlo
jar
WC - gel
savo
cif na okná
prostriedok na podlahu
osviežovač vzduchu
255,75   10.11.2014 Popčák Jozef Hlavná 405, 07901 Veľké Kapušany 17268656    
2014176 čistenie
voda
doprava
161,64   14.11.2014 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115, 07672 Vojany 40938191    
2014177 čistenie
voda
doprava
160,24   14.11.2014 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115, 07672 Vojany 40938191    
2014178 výbojka 35 W
ortuťová výbojka s veľkým závitom 250 W
641,16   19.11.2014 INKOM s.r.o. Cesta Pod Hradovou 40, 04001 Košice 36200361    
2014182 dodávka a výmena 2 ks pneumatík rozmerov 7,50-16 a 6ks pneumatík rozmerov 185 R14 C 590,00   03.12.2014 Peter Jabrik P.O.H. 1113, 07901 Veľké Kapušany 46517634    
2014183 čapica KEVIN
termo ponožky
nohavice lux
bunda lux červená
reflexná vetrovka oranžová
bunda Easyview
PANDA ERGON členok BOS
obuv dog boxer
312,90   03.12.2014 Ing. Peter Bálint - 3 Trade Močarianska 3, 07101 Michalovce 40035859    
2014184 salónky s termínom dodania do 18.12.2014 pri príležitosti vianočných osláv pre osamelých dôchodcov KD V. Kapušany 192,00   03.12.2014 Vladimír Michlik 225 Vysoká nad Uhom 45288356    
2014185 posypová soľ
doprava
522,00   08.12.2014 ARTHA DAP s.r.o. Titogradská 9, 04023 Košice 47391961    
2014186 poltopánky pre príslušníkov MsP 488,00   09.12.2014 OBUV - ŠPECIAL, spol. s.r.o. Dukelská 19, 08501 Bardejov 36458503    
2014187 termobielizeň pre príslušníkov MsP
termo ponožky pre príslušníkov MsP
letné ponožky pre príslušníkov MsP
483,20   09.12.2014 LOVŠPORT - P, s.r.o. Zelená 176/66, 07901 Veľké Kapušany 36585793    
2014189 rovnošaty pre príslušníkov MsP 2.101,87   18.12.2014 Sabrina Modelle s.r.o. Námestie Hrdinov 13, 93401 Levice 36525685    
2014190 autobatéria Varta 12 V 44 Ah 60,00   23.12.2014 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, 07901 V. Kapušany 46984836