Za rok 2016

Č. obj. Popis objednaného plnenia Celková hodnota Č. zmluvy, ak objednávka súvisí so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Údaje o dodávateľovi Objednávku podpísal/a
   
Meno / Názov Adresa / Sídlo IČO Meno Funkcia
201600001 objednávka technickej kontroly a emisnej kontroly vozidiel a prívesov     11.01.2016 E-GL s.r.o. Hlboká 1266/51, 077 01 Kráľ. Chlmec 46525092 Ing. Horváth  
201600002 drvený štrk frakcia 4-8 mm
piesok
435,00   13.01.2016 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.H. 52/85, Veľké Kapušany 46728791 Ing. Óváry  
201600003 dodanie a montáž ťažného zariadenia na osobné motorové vozidlo Nissan Double Cab. 320,00   13.01.2016 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, Veľké Kapušany 4698436 Ing. Óváry  
201600004 odvoz a likvidácia splaškových vôd zo žumpy bytového domu č. 45 a č. 46 na ulici Čičarovskej vo V.K. 570,24   15.01.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191 Ing. Horváth  
201600005 prečistenie kanalizačnej prípojky bytového domu súp. č. 56 na ulici Zoltána Fábryho vo VK 217,20   15.01.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191 Ing. Horváth  
201600006 geometrický plán na odčlenenie časti parcely reg. C KN č. 1273/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28122 m2 v k.ú. V.K. 227,00   18.01.2016 GLOBEL s.r.o. Chlmecká 414/6, 07652 Malý Horeš 47458879 Ing. Horváth  
201600007 prečistenie kanalizácie na ulici Janka Kráľa vo VK 217,20   19.01.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191 Ing. Horváth  
201600008 cestná posypová soľ - 25 kg balenia 558,00   26.01.2016 WORLD ENERGY, a.s. Južná Trieda 74, 04001 Košice 46018247 Ing. Óváry  
201600009 geodetické zameranie svetelných bodov 800,00   01.02.2016 Ing. Jurai Jech - GEOPROJEKT Konštantínova 6, 08001 Prešov 37710915    
201600010 občerstvenie pre 175 osôb z príležitosti výročnej členskej schôdze klubu dôchodcov 1.230,00   03.02.2016 Katarína Bosáková Centrum I. 921/22, 07901 Veľké Kapušany      
201600011 monterková súprava
pracovná obuv
180,00   04.02.2016 BELAX, s.r.o. L. Kossutha 92, 077 01 Kráľovský Chlmec 17085357    
201600014 obálky B6 doručenka doporučene - do vlastných rúk
obálky B6 doručenka doporučene
298,80   11.02.2016 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA Stavbárov 3, 07101 Michalovce 32687699    
201600016 čistiace potreby podľa prílohy 610,42   15.02.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600017 čistiace potreby podľa priloženého zoznamu 250,00   15.02.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600018 odvoz a likvidácia splaškových vôd zo žumpy bytového domu č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie kanalizačnej prípojky bytového domu č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
502,32   15.02.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
20160019 oprava karosérie motorového vozidla škoda fabia     15.02.2016 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, 07901 Veľké Kapušany 46984836    
201600020 elektromotorček na sťahovanie okna s prevodovkou na nákladné vozidlo SCANIA 144,00   15.02.2016 SCANIA SLOVENSKO s.r.o. Diaľničná cesta, 90301 Senec 35826649    
201600021 odvoz a likvidácia splaškových vôd zo žumpy bytového domu č. 44 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie kanalizačnej prípojky bytového domu č. 44 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
502,32   17.02.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600027 výbojky 55W
výbojky 35W
zapaľovač ELT IG - 020 35W
927,60   29.02.2016 INKOM s.r.o. Cesta Pod Hradovou 40, Košice - Sídlisko Ťahanovce 36200361    
201600030 výmena kanalizačnej stúpačky a vodovodu v bytovom dome č. 56 na sídl. P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch - odstránenie havarijného stavu 394,00   02.03.2016 Vojtech Takács Centrum I. 921/22, Veľké Kapušany 43783007    
201600031 grafický návrh a tlač harmonogramu na separovaný zber 343,00   07.03.2016 SAVIL s.r.o. P.O.H. 56/97, Veľké Kapušany 45461902    
201600032 pilčícka odev 150,00   07.03.2016 BELAX, s.r.o. L. Kossutha 92, 07701 Kráľovský Chlmec 17085357    
201600033 výmena oleja a olejových filtrov 50,00   10.03.2016 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, Veľké Kapušany 46984836    
201600035 práce s UNC
cement
štrk 0-24
štrk 16-32
1.083,63   15.03.2016 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.H. 52/85, Veľké Kapušany 46728791    
201600036 Tatami puzzle o rozmeroch 104x106x5 cm v čierno-červenej farbe 1.929,60   21.03.2016 Katsudo s.r.o. Suvorovova 17, 08001 Prešov 36842176    
201600037 výrub dreviny na starom cintoríne 250,00   29.03.2016 Slavomír Fedič P.O.H. 52/86, Veľké Kapušany 41504046    
201600039 hygienické potreby podľa priloženého zoznamu 54,00   01.04.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600040 výmena čelného skla na vozidle VW LT-35 200,00   04.04.2016 Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1, 01701 Banská Bystrica 31600476    
201600041 páskovač plastových pások PLY, 12 mm
oceľové spony do páskovačov, 13 mm
viazacie pásky PP, 12 mm
298,32   04.04.2016 MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 35885815    
201600042 čistiace potreby pre MsP:
- jar 1l
- clin
- domestos 750 ml
- desprej 500 ml
- pronto 400 ml
- katrin toaletný papier
- isolda tekuté mydlo
- savo profi
- gumové rukavice
- vrecia do koša
72,17   04.04.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600043 servis vozidla Škoda Fabia Combi 279,30   06.04.2016 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, 07901 Veľké Kapušany 46984836    
201600044 dodávka a montáž sklenenej výplne dverí v Dome služieb na ulici Hlavnej vo Veľkých Kapušanoch 45,00   06.04.2016 Mgr. Jozef Balický - M.G.R. Trakanska 22/24, 07643 Čierna nad Tisou 40387933    
201600046 kladivo
skrutky
170,00   11.04.2016 AGAS - FHL, INTERNATIONAL GROUP, s.r.o. Hlavné Námestie 15, 06001 Kežmarok 36471194    
201600050 štrk 16-32
piesok
160,00   13.04.2016 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.H. 52/85, Veľké Kapušany 46728791    
201600053 4ks pneumatík rozmerov 205 R16 C
výmena 4ks pneumatík
oprava defektu
380,00   21.04.2016 Peter Jabrik P.O.H. 1113, 07901 Veľké Kapušany 46517634    
201600054 oprava karosérie pre Škoda Fabia MI720BY 50,00   25.04.2016 Marian servis s.r.o. Zelená 262/24, 07901 Veľké Kapušany 47618299    
201600055 žalúzie celotieniace, retiazkové, lamely 25 mm do Domu smútku 954,76   25.04.2016 Béreš Tibor P.O.H. 55/95, Veľké Kapušany 41501888    
201600056 náter prechodov pre chodcov na mestských komunikáciách 2.500,00   27.04.2016 Smutko Juraj maliarske a natieračské práce Čierne Pole 50 35457074    
201600057 postrek Dominator 20l 255,00   28.04.2016 Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová Zelená 289/53, Veľké Kapušany 40038068    
201600058 P1 ZN NK prelis, rozmer 900 mm
P8 ZN NK prelis, romzer 500x500 mm
P13 ZN NK prelis, rozmer 500x500 mm
B34 ZN NK prelis, rozmer 700 mm
Stĺpik ZN 60x2x3000 mm
Krytka 060 PVC
Upínacia spojka US-1 o60
Skrutka M8
715,20   03.05.2016 PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce 36580040    
201600059 Komplexný prístup do NIP SR na 6 m
Prierezová analýza kompletného katastra
Analýza katastra obce
848,40   03.05.2016 Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s. Pribinova 4, Bratislava I. 35751291    
201600060 mapovanie 500,00   03.05.2016 MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73/5, 08301 Sabinov 45352305    
201600066 praprava autobusom na trase Veľké Kapušany - Vásárosnamény a späť na deň 20.05.2016 110,00   09.05.2016 Jozef Szabó - SZABOTRANS Veľké Raškovce 62 35503211    
201600069 výbojky 55W
výbojky 35W
zapaľovač ELT IG-020 35W
997,20   16.05.2016 INKOM s.r.o. Cesta Pod Hradovou 40, Košice - Sídlisko Ťahanovce 36200361    
201600072 kanalizačný poklop na ulicu Vinohradskú a sídlisko Centrum I. vo Veľkých Kapušanoch
čistenie kanalizačných vstupov na ulici Vinohradskej a sídlisku Centrum I. vo Veľkých Kapušanoch
264,60   01.06.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600073 prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
odvoz a likvidácia splaškových vôd zo žumpy bytového domu č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
407,28   01.06.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600074 prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome č. 45 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch 217,20   01.06.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600075 prečistenie kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty bytového domu súp. č. 58 na sídl. P.O.H. vo V. Kapušanoch 325,80   01.06.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600076 prečistenie kanalizačnej prípojky pri budove CVČ vo Veľkých Kapušanoch 217,20   01.06.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600077 IS37a - ZN-NK, rozmer 700x300 mm
IS37b - ZN-KN prelis, rozmer 700x300 mm
B33 - ZN-NK prelis, rozmer o700 mm
160,80   02.06.2016 PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707, Michalovce 36580040    
201600078 čap ramena spodný
držiak stabilizátora
vzpera stabilizátora
čap riadenia
kĺb/tiahlo riadenia
zadný tlmič perovania
predný tlmič perovania
servisné práce lapače
272,00   02.06.2016 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, Veľké Kapušany 46984836    
201600080 predrealizačné polohové a výškové zameranie záujmového územia za terajším Zberným dvorom (dotknuté parcely C KN 218/1, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 2027 a prislúchajúce parcely E KN 450,00   10.06.2016 GLOBEL s.r.o. Chlmecká 414/6, Malý Horeš 47458879    
201600081 geometrický plán na odčlenenie časti parcely reg. C KN č. 4735/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 065 m2 v k.ú. Veľké Kapušany vrátane úradného overenia 3 ks GP 227,00   10.06.2016 GLOBEL s.r.o. Chlmecká 414/6, Malý Horeš 47458879    
201600083 čistiace prostriedky pre MŠ Tolstého 261,40   20.06.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600084 čistiace prostriedky pre ŠJ pri MŠ Tolstého 194,00   20.06.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600085 čistiace prostriedky pre ŠJ pri MŠ P.O.H.  270,00   20.06.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600086 hygienické potreby podľa prílohy 104,70   21.06.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600088 odčlenenie časti parcely E KN č. 5713 v časti užívania verejného priestranstva pri obchodnom centre súp č. 1113 na sídl. P.o.H. vo VK 227,00   08.07.2016 GLOBEL s.r.o. Chlmecká 414/6, 076 52 Malý Horeš 47458879    
201600089 dezinsekcia v mestskych bytoch podľa zoznamu
deratizácia v mestských bytoch 
3.645,00   12.07.2016 LIVA MVDr. Rešo Rudolf Družstevná 362/9, 079 01 Veľké Kapušany 34272232    
201600090 vypracovanie projektovej dokumentácie "kompostáreň Veľké Kapušany" 4.200,00   13.07.2016 NOVAPROJEKT s.r.o. Horná ulica 33, Banská Bystrica 36017167    
201600091 vystúpenie skupiny Noc a deň na Lečofestivál konaného dňa 27.08.2016 o 19.30 hod. vo VK 3.000,00   19.07.2016 OZ - Slavonic Dance Theatre Bencúrova 13, Košice 42106958    
201600092

čistiace potreby pre MŠ P.O.H.
školské potreby pre MŠ P.O.H.
kanelárske potreby pre MŠ P.O.H.

690,00   20.07.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, Humenné 36466778    
201600093 tlačivá pre MŠ P.O.H.  100,00   20.07.2016 ŠEVT Cementárenská Cesta 16, Banská Bystrica 31331131    
201600094 radiátory pre MŠ P.O.H.  190,00   20.07.2016 Barnabáš Böl˜öni Kapušianske Kľačany 120      
201600095 tepovač Kärcher SE 401 172,00   20.07.2016 Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava II 35950226    
201600096 ozvučnenie na Kopus charity - charitatívny koncert dňa 22.07.2016 o 18:00 hoidne 360,00   22.07.2016 František Buraš - FRAMI NIžný Hrabovec 309, 09421 Nižný Hraboivec 43055656    
201600097 sobášny list
rodný lst
úmrtný list
137,50   26.07.2016 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 81109 Bratislava - staré Mesto 42272360    
201600098 chladnička BEKO TSE 1262 189,00   26.07.2016 GLOBUS Baloghová Agáta Malokapušianska 37, Veľké Slemence 30241359    
201600100 prečistenie kanalizačnej prípojky bytového domu súp č. 56 na sídl. P.O.H. vo VK 217,20   29.07.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600101 prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome č. 1670 na sídl. Centrum II vo Veľkých Kapušanoch 217,20   29.07.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600102 vytýčenie podzemných telekomunikačných inžinierských sietí v Centrum I, vo VK 200,00   29.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava I. 35763469    
201600103 prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome súp č. 96 na ulici Zoltána Fábryho vo Veľkých Kapušanoch 217,20   02.08.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600104 prečistenie kanalizácie v Dome služieb na ulici Hlavnej vo Veľkých Kapušanoch 271,50   02.08.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191    
201600105 opravné a servisné práce na vozidle MsP Škoda Fabia Combi na základe predbežnej cenovej ponuky 129,20   03.08.2016 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, Veľké Kapušany 46984836    
201600106 výmena predného náboja kolesa + servisné práce na vozidle MsP Škoda Fabia Combi 81,90   04.08.2016 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, Veľké Kapušany 46984836    
201600108 čistiace prostriedky 488,20   09.08.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, Humenné  36466778    
201600116 zásahové nohavice
zimné zásahové softshellove nohavice
jarná zásahová bunda
polokošela FINA s krátkym rukávom
softshell bunda do pása 2v1
polokošela s dlhým rukávom
521,59   30.08.2016 Sabrina Modelle s.r.o. Námestie Hrdinov 13, 93401 Levice 36525685    
201600117 vyhotovenie a dodávka tabuliek súpisnýh čisiel pre čísla od 1800 do 2500 vrátane 2.763,60   06.09.2016 Smalt K.A.M. - Smaltovňa Pod kalvariou 2, 90901 Skalica 22706461    
201600119 server 10.753,55   08.09.2016 CORA GEO, s.r.o. Štefanikova 15, 05801 Poprad 31612989    
201600121 vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Veľké Kapušany - zvýšenie bezpečnosti na frekventovaných priechodoch pre chodcov" 576,00   22.09.2016 Drahoslava Dankaninova Petrovce nad Laborcom 84, Michalovce      
201600122 sociálna truhla, kríž a prevoz, pre nebohého Zoltána Lakatoša, nar. 09.02.1973, bytom Čičarovská 45, Veľké Kapušany 155,00   22.09.2016 Bašová Júlia Hlavná 416/58, Veľké Kapušany 17267790    
201600123 výbojka PHILIPS SOX PRO 35W BY22D
výbojka PHILIPS SOX PRO 55W BY22D
383,18   26.09.2016 INKOM s.r.o. Cesta Pod Hradovou 40, Košice - Sídlisko Ťahanovce 36200361    
201600124 Revízia zdvíhacieho zariadenia - vysokozdvižnej plošiny 257,04   26.09.2016 Miroslav Benetin Agátová 18, Michalovce 34561536    
201600125 darčeky pre jubilantov klubu dôchodcov 122,50   26.09.2016 Obchod ĽU-DU, Dušan Kukuč Salezianov 1282/4 07101 Michalovce 43273742    
201600126 občerstvenie pre jubilantov 700,00   26.09.2016 Katarína Bosáková Centrum I. 921/22, Veľké Kapušany      
201600127 hygienické potreby podľa priloženého zoznamu 53,70   28.09.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600128 pneumatika 9,5x24
duša do pneumatiky
práca
352,00   28.09.2016 Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hriadky 41, 07622 Hriadky 33157596    
201600129 dodanie a montáž klimatizácie do MŠ L.N.Tolstého 1.500,00   03.10.2016 Marek Tomko el-mont 1. Mája 79/2, 07603 Hraň 44917660    
201600130 dodanie a montáž klimatizácie do MsÚ Veľké Kapušany 3.480,00   04.10.2016 Marek Tomko el-mont 1. Mája 79/2, 07603 Hraň 44917660    
201600131 kancelársky papier 999,65   03.10.2016 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA Stavbárov 3, 07101 Michalovce 32687699    
201600132 obálky B6 doručenka
obálky B6 DVR
kancelárske potreby podľa rozpisu
999,98   03.10.2016 Ing. Ľudovít PAULINA - MIPA Stavbárov 3, 07101 Michalovce 32687699    
201600133 tlačivá "priznanie k dani z nehnuteľnosti FO-PO košieľka" 60,00   13.10.2016 CONNECT Jas 937/16, 92401 Galanta 34454730    
201600134 pracovná obuv, pracovný odev 1.050,00   19.10.2016 Dudinský Karol Tatranská 714/4, 05934 Spišská Teplica 32880219    
201600135 bezpečnostný projekt podľa cenovej ponuky 823,58   19.10.2016 TOMIRA s.r.o. Muškátová 495/38, 04011 Košice 46933000    
201600136 oprava, údržba a doplnenie ozvučenia domu smútku na ul. Vojanskej 374,28   20.10.2016 MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov 45352305    
201600138 štrk 4-8 pre zimnú údržbu 350,00   26.10.2016 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.H. 52/85, Veľké Kapušany 46728791    
201600139 štrk okrasný 310,63   27.10.2016 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.H. 52/85, Veľké Kapušany 46728791    
201600140 štrk 16-32 pre ZŠ P.O.Hviezdoslava 87,50   27.10.2016 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.H. 52/85, Veľké Kapušany 46728791    
201600141 vytýčenie inžinierskych sietí v psráve VSDS, a.s. 200,00   02.11.2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice 36599361    
201600143 prečistenie prípojky a odpadového potrubia v Dome služieb, súp č. 416 na ulici Hlavnej vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie kanalizácie - dažďových vpustov na ulici Zelenej vo Veľkých Kapušanoch
651,60   07.11.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40939191    
201600144 prečistenie prípojky a odpadového potrubia v bytovom dome súp. č. 56 na sídl. P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch
odvoz a likvidácia splaškových vôd zo žumpy bytového domu č. 45 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome č. 45 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
711,96   07.11.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40939191    
201600145 prečistenie odpadového potrubia v prevádzkovej budove futbalového ihriska, súp. č. 970 na ulici Záhradnej vo Veľkých Kapušanoch
odvoz a likvidácia splaškových vôd zo žumpy bytového domu č. 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie dažďovej kanalizácie v MŠ LNT na sídl. LNT vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie odpadového potrubia v bytovom dome č. 98 na ulici Z. Fábryho vo Veľkých Kapušanoch
826,62   09.11.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40939191    
201600146 vyčistenie kanalizácie a uličných vpustí na ulici Z. Fábryho a sídl. P.O.H. v časti pred ZŠ POH vo Veľkých Kapušanoch 700,00   11.11.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40939191    
201600148 odvoz a likvidácia splaškových vôd zo žumpy bytového domu č. 45 a 46 na ulici Čičarovskej vo Veľkých Kapušanoch
prečistenie odpadového potrubia a kanalizačnej prípojky v budove MsÚ vo Veľkých Kapušanoch
941,28   15.11.2016 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40939191    
201600149 na základe cenovej ponuky 2513/2016 samostatné špeciálne zariadenie pre mestský rozhlas 2.415,00   16.11.2016 MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73/5, Sabinov 45352305    
201600150 dopravné zrkadlo kruhové 900mm
úchytky
stĺpik
272,16   16.11.2016 PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 36580040    
201600153 grafický návrh a tlač plagátov, brožúr a pozvánok na podujatie Adventné obdobie v meste Veľké Kapušany 200,00   21.11.2016 Tomojka Vojtko Vojtech Hlavná 210, 07684 Leles 41602510    
201600156 Svitilna Adalit L-5 s držakem na prilbu Galet
Adapter pro držaky svitilen prilby Galet F1 - S SA
Nabíječka s svitilne Adalit L-5 a L5R 12/24 V 220 V pro
doprava
957,05   21.11.2016 Ing. Karin Pazderníková - internetový obchod VYZA. CZ Dr. Martínka 1165/67, Ostrava 03000591    
201600157 hygienické a čistiace potreby podľa priloženého zoznamu 120,90   21.11.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600158 spisová skriňa, šírka 920mm, výška 1150 mm, farba sivá 190,80   24.11.2016 B2B /artner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava 44413467    
201600159 servisná prehliadka kotla PROTHERM a odst. závad - TIC
montáž expanznej nádrže + ostránenie netesností ÚK - TIC
exp. nádoba 25l + držiak na stenu - TIC
termostat priestorový - bezdrôtový - TIC
montážny materiál - TIC
oprava plynového bojlera
servisná prehliadka kotla ATTACK + montáž termostatu - MŠ LNT
termostat priestorový - bezdrôtový - MŠ LNT
servisná prehliadka kotla Vilant a odstránenie závad - Mestský cintorín
servisná prehliadka kotla FERROMAT  - BD 31 bk Centrum II
kontrola a zoradenie horáka APH a odstránenie závad - kotolňa K2
servisná prehliadka kotla ATTACK - kotolňa Mestský úrad
dopravné náklady
1.168,80   30.11.2016 Ladislav Tereščák - PLYNOTERM Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov 14335786    
201600160 výmena regulátora tlaku plynu ALZ6U/BD - MŠ LNT
regulátor ALZ6U/BD - MŠ LNT
285,60   01.12.2016 Ladislav Tereščák- PLYNOTERM Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov 14335786    
201600161 poloturbo SV7 - ventilátor 117,60   01.12.2016 Ladislav Tereščák- PLYNOTERM Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov 14335786    
201600162 motorový olej 10W40 4l
olejový filter
servisné práce
39,00   02.12.2016 Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761/34A, 07901 Veľké Kapušany 46984836    
201600164 vypracovanie projektovej dokumentácie NN prípojky na zabezpečenie elektrickej energie na podujatiach usporiadaných Mestom Veľké Kapušany v areáli futbalového ihriska vo Veľkých Kapušanoch 180,00   12.12.2016 MOPÚR Ing. Sabolčáková Zelená 279/42, 07901 Veľké Kapušany 40010058    
201600165 čistaice potreby podľa priloženého zoznamu 433,06   12.12.2016 KRIDLA, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné 36466778    
201600166 vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku reg. C KN parc. č. 1738/22, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 1576 m2 150,00   12.12.2016 Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 457/9, 07901 Veľké Kapušany      
201600167 prehliadka a servis vozidla Mercedes-Benz MI017EA 2827,36   16.12.2016 Motor-Car Prešov, s.r.o. Petrovanská 36, 08001 Prešov 36458236    
201600168 odovz a uloženie dorbného stavebného odpadu, na základe zmluvy č. 1/2014/CSM-SZSO 12.000,00   16.12.2016 CSM-STAV s.r.o. Močarianska 151, 07101 Michalovce 36206016    
201600169 pracovné odevy pre zamestnancov OTMS vykonávajúcich zimnú údržbu miestnych komunikácií 1.200,00   19.12.2016 Dudinský Karol Tatranská 714/4, 05934 Spišská Teplica 32880219    
201600170 posypová soľ (120x25 kg/bal) 414,00   20.12.2016 WORD ENERGY, a.s. Južná Trieda 74, 040 01 Košice 46018247    
201600171 štrk drvený
štrk riečny
štrk riečny
1.020,00   20.12.2016 VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.Hviezdoslava 52/85, 07901 Veľké Kapušany 46728791