Zoznam úspešných uchádzačov

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Výsledná cena bez DPH Úspešný uchádzač
1 12.01.2015 Advokátske služby 660,- JUDr. Marián Lenhard, Advokátska
kancelária Michalovce
2 25.01.2015 Pracovná zdravotná služba 1,30 /  zamestnanec MUDr. Stanislav Merc, PZS SM Práca a zdravie s.r.o.
3 04.02.2015 Pohonné hmoty – mot. vozidlá , stroje podľa výsledku prieskumu trhu Milan Bosák B+B, Zelená 175/1 Veľké Kapušany
4 04.2.2015 Záhradnícke služby podľa výsledku prieskumu trhu Záhradníctvo Ing. Edita Gyureová, P.O.H. 32/35 Veľké Kapušany
5 04.02.2015 Športové potreby podľa výsledku prieskumu trhu Ing. Daniel Šinkovič, Prosporting, Gorkého 1072/97, Martin
6 03.03.2015 Geodetické práce podľa výsledku prieskumu trhu Globel s.r.o. Chlmecká 414/6, 07652 Malý Horeš
7 03.03.2015 Servis automobilov podľa výsledku prieskumu trhu A-Mobil s.r.o.
8 19.05.2015 Mäsové výrobky do školskej jedálne podľa výsledku prieskumu trhu Cimbaľak s.r.o.
9 19.05.2015 Mliečné výrobky do školskej jedálne podľa výsledku prieskumu trhu GVP s.r.o.
10 19.05.2015 Potraviny do školskej jedálne podľa výsledku prieskumu trhu GVP s.r.o.
11 19.05.2015 Pekárenské výrobky do školskej jedálne podľa výsledku prieskumu trhu GVP s.r.o
12 24.07.2045 Rekonštrukcia výťahu v budove MsÚ podľa výsledku prieskumu trhu Peter Slávik, Humenné
13 24.07.2015 Zateplenie budovy ZUŠ podľa výsledku prieskumu trhu UNICO SK , s.r.o. Michalovce