Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Mesto Veľké Kapušany podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 29. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v meste Veľké Kapušany
voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom sú:

 

Okrsok č. 1: Denné centrum (bývalý Klub dôchodcov), Zelená ul. č. 178/68
- Agátová, Čepeľ, Družstevná, Kúpeľná, Mlynská, Muškátová, Nezábudková, Orgovánová, Ružová, Staničná, Tulipánová, Zelená

Okrsok č. 2: Mestské kultúrne stredisko, Nám. I. Dobóa č. 119/2
-Centrum I. 925, Čičarovská, Hadabuda, J.A.Komenského, J. Dóžu, Ľ. Štúra, Petőfiho

Okrsok č. 3: Mestské kultúrne stredisko, Nám. I.Dobóa č. 119/2
-
Centrum I. 921, 922, 923, 924, Centrum II., Malokapušianska, P.O.H. 58.

Okrsok č. 4: Materská škola I., Sídl. P.O.H. č. 1644/117
-
L.N. Tolstého č. 80, 81, 82, 84, 85, 914, 915, 916, 917.

Okrsok č. 5: Materská škola I., Sídl. P.O.H. č. 1644/117
- P.O.H. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

Okrsok č. 6: Základná škola P. O. Hviezdoslava, Sídl. P.O.H. č. 1643/62
-
P.O.H. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51.

Okrsok č. 7: Základná škola P. O. Hviezdoslava, Sídl. P.O.H. č. 1643/62
-
P.O.H. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 74.

Okrsok č. 8: Stredná odborná škola - Szakközépiskola,Ul. J. Kráľa č. 888/25
-
J. Kráľa + okále, P.O.H. 16, 17, 18, 19, 20, 45, 46, 47, Vinohradská, Vojanská.

Okrsok č. 9: Kultúrny dom, Ul. Veškovská č. 17/77
-
Veškovská

Okrsok č. 10: Turistické informačné centrum, Hlavná ulica č. 416/58
-Bratislavská, Hlavná, J. Erdélyiho, Z. Fábryho, Záhradná, Z. Fábryho bl. č. 96, 97, 98, 99, 108, 110